Ny årlig energiafregning for el og vand i flere afdelinger

Fremover bliver beboernes forbrug af el og vand opkrævet med et fast acontobeløb. Der bliver taget individuelle hensyn til beboernes faktiske årlige forbrug

Af Helle Hansen – illustration af Jesper Ankjær

Gentagne problemer med at aflæse og bearbejde beboernes individuelle forbrug af el og vand i flere afdelinger fik tidligere på året foreningsbestyrelsen til at beslutte at ændre procedure.

Det betyder, at de afdelinger, hvor der hidtil har været foretaget månedlige opgørelser over forbruget på el og vand, fra oktober 2013 overgår til én årlig opgørelse af forbruget, på samme måde som varmeforbruget i dag gøres op.

For meget og for lidt
Når der kun foretages afregning en gang om året, bliver acontobeløbets størrelse meget vigtig. Ellers kan beboeren ende med enten at komme til at betale alt for meget, eller også risikerer beboeren, at slutopkrævningen året efter bliver meget stor.

Det, som sker, er, at de beboere, der har brugt mindre end det acontobeløb, de har betalt hver måned, får det for meget opkrævede beløb modregnet i huslejen for oktober måned, når regnskabsåret er slut.

De beboere, der har brugt mere el og vand end det acontobeløb, som de har indbetalt, får til gengæld beløbet opkrævet sammen med huslejen for november måned. Hvis beløbet er meget stort, er der dog mulighed for at afdrage det over seks måneder, hvis beboeren laver en aftale med boligforeningen.

Individuelle hensyn
For at undgå den situation, at rigtig mange beboere kommer til at betale for meget eller for lidt aconto, så har boligforeningens regnskabsafdeling siden foråret arbejdet på at justere alle de enkelte lejemåls acontobeløb.

Aconto-bidraget bliver beregnet ud fra sidste års forbrug, og der bliver foretaget både op- og nedjusteringer. Målet er, at beløbet bliver fastsat så realistisk som muligt i forhold til det individuelle forbrug i den enkelte lejlighed.

Derudover har beboerne altid mulighed for selv at tage kontakt til boligforeningen, hvis beboeren selv mener, at forbruget har ændret sig.

Overblik i fremtiden
På sigt er der dog håb om, at alle beboere vil få meget bedre mulighed for at følge med i deres eget forbrug af både el, vand og varme. Det vil ske, når teknikken og de digitale værktøjer med tiden bliver videreudviklet. Til den tid kan lejerne følge og analysere forbruget direkte derhjemme på deres egen pc eller iPhone. Men der går nok lige et par år, før den løsning er klar.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt