Ny årlig energiafregning for el og vand i flere afdelinger

Fremover bliver beboernes forbrug af el og vand opkrævet med et fast acontobeløb. Der bliver taget individuelle hensyn til beboernes faktiske årlige forbrug

Gentagne problemer med at aflæse og bearbejde beboernes individuelle forbrug af el og vand i flere afdelinger fik tidligere på året foreningsbestyrelsen til at beslutte at ændre procedure.

Det betyder, at de afdelinger, hvor der hidtil har været foretaget månedlige opgørelser over forbruget på el og vand, fra oktober 2013 overgår til én årlig opgørelse af forbruget, på samme måde som varmeforbruget i dag gøres op.

For meget og for lidt

Når der kun foretages afregning en gang om året, bliver acontobeløbets størrelse meget vigtig. Ellers kan beboeren ende med enten at komme til at betale alt for meget, eller også risikerer beboeren, at slutopkrævningen året efter bliver meget stor.

Det, som sker, er, at de beboere, der har brugt mindre end det acontobeløb, de har betalt hver måned, får det for meget opkrævede beløb modregnet i huslejen for oktober måned, når regnskabsåret er slut.

De beboere, der har brugt mere el og vand end det acontobeløb, som de har indbetalt, får til gengæld beløbet opkrævet sammen med huslejen for november måned. Hvis beløbet er meget stort, er der dog mulighed for at afdrage det over seks måneder, hvis beboeren laver en aftale med boligforeningen.

Individuelle hensyn

For at undgå den situation, at rigtig mange beboere kommer til at betale for meget eller for lidt aconto, så har boligforeningens regnskabsafdeling siden foråret arbejdet på at justere alle de enkelte lejemåls acontobeløb.

Aconto-bidraget bliver beregnet ud fra sidste års forbrug, og der bliver foretaget både op- og nedjusteringer. Målet er, at beløbet bliver fastsat så realistisk som muligt i forhold til det individuelle forbrug i den enkelte lejlighed.

Derudover har beboerne altid mulighed for selv at tage kontakt til boligforeningen, hvis beboeren selv mener, at forbruget har ændret sig.

Overblik i fremtiden

På sigt er der dog håb om, at alle beboere vil få meget bedre mulighed for at følge med i deres eget forbrug af både el, vand og varme. Det vil ske, når teknikken og de digitale værktøjer med tiden bliver videreudviklet. Til den tid kan lejerne følge og analysere forbruget direkte derhjemme på deres egen pc eller iPhone. Men der går nok lige et par år, før den løsning er klar.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-07 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-07 September side 11
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2013-07 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data