Peter Iversen – foreningsmand med passion

Peter Iversen er ny i foreningsbestyrelsen, og Skræppebladets udsendte har besøgt ham på hans arbejde på Godsbanen for at høre, hvem han er, og hvad der driver ham

Peter Iversen blev til repræsentant-skabsmødet i maj 2013 valgt ind i foreningsbestyrelsen. Efter at den, han prøvede at få til at stille op, ikke ville, besluttede han sig selv for at stille op. Han besluttede sig oprindelig for at stille op til afdelingsbestyrelsen i Holmstrup, fordi han ikke følte, at beboerne blev hørt af administrationen, og demokratiet kunne ligge på et meget lille sted.

”Faktisk forsøgte jeg i starten at blive væk fra afdelingsmøderne, fordi jeg ikke ville blive for involveret, men til sidst blev jeg alligevel indfanget,” forklarer han.

Det var en renovering i Holmstrup, som gjorde udslaget. Varmemålerne, som var sat op i bebyggelsen, blev ikke vedligeholdt, og de gik ned en efter en. Her fandt Peter Iversen ud af, at man skal være opmærksom på, hvad boligforeningens administration laver.

”Administrationen er til for beboerne og ikke omvendt, det ser de nogle gange ud til at have glemt.”

Foreningsbestyrelsesmedlem Peter Iversen er uddannet trykker og ansat i seniorjob på Godsbanens grafiske afdeling.

Foreningsbestyrelsesmedlem Peter Iversen er uddannet trykker og ansat i seniorjob på Godsbanens grafiske afdeling.

Trykker og foreningsaktiv

Peter Iversen blev uddannet trykker i 1979. Han har siden arbejdet for forskellige virksomheder og har altid brugt sit fag, selvom det ofte har været industrielt samlebåndsarbejde. Han har bl.a. været sikkerheds-, tillids- og fællesrepræsentant på en af de virksomheder, hvor han har arbejdet, og da han blev medlem af HK, var han også medlem af bestyrelsen for Østjylland samt en del andre bestyrelser.

Da han i 2009 mistede sit job pga. nedskæringer i virksomheden, var han først to gange i løntilskud i Huset. Efter en del forvirring om ansættelsen og om, hvorvidt han var berettiget til seniorjob, blev han endelig pr. 15. marts 2013 ansat i seniorjob på Godsbanens grafiske afdeling frem til 2017.

Han er glad for arbejdet og for at kunne bruge sin erfaring fra sit tidligere arbejde. Det eneste ærgerlige ved denne arbejdsplads er, at den er kommunal, og han derfor har måttet opgive sine bestyrelsesposter ved HK, da kommunen har sin egen overenskomst med en anden fagforening. Peter Iversen ser det dog positivt, at han ikke har så mange bestyrelsesposter mere, så han netop har tid til afdelings- og foreningsbestyrelsen. At han har en stor passion for politik, er tydeliggjort, ved at han stiller op til kommunalvalget i november for Enhedslisten.

Mål for bestyrelsesarbejdet

Peter Iversen er meget fokuseret på, at boligerne skal være til at betale for almindelige mennesker. Her fremhæver han de nyeste bebyggelser i blandt andet Tranbjerg som gode eksempler på, at man kan slippe med en billig husleje på grund af lavt varmeforbrug. Mange af de gamle bebyggelser er i dårlig stand og dårligt isolerede, så de på den måde bliver dyrere at bo i.

Helhedsplanen i Gellerup og Toveshøj er noget, som optager foreningsbestyrelsen meget. Peter Iversen har dog ikke sat sig så meget ind i den endnu. Dog mener han ikke, at det er nødvendigt, at blokkene bliver revet ned. Han mener, at selvom han ikke bor i afdelingen, kan han jo godt have en mening om det. Han mener også, at de, som bor i blokkene, som skal rives ned, er blevet behandlet dårligt af boligforeningen. Her hentyder han til det brev, som blev udsendt til beboerne, hvor de var udelukket fra at flytte til nogle af de andre afdelinger.

”Selvom borgmesteren var hurtig til at rive brevet i stykker, virker det, som om man betragter Gellerups beboere som andenrangsborgere. De siger med sådan et brev, at alle, der bor i Gellerup, er kontanthjælpsmodtagere, og hvem siger, at folk ikke har et arbejde?”

Dette lyder som en sag, Peter Iversen vil arbejde mere for i fremtiden i foreningsbestyrelsen: At man bliver talt ordentligt til og bliver respekteret.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-07 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-07 September side 4
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2013-07 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data