Afd. 1: Indtryk fra afdelings­mødet

Afdeling 1 – Hans Broges Parken

Livlig diskussion om renovering, vedvarende energi og regler

Omkring 40 beboere var mødt op til mødet d. 13. september, og Jesper Pedersen var dirigent.

Uddrag af formandens beretning

Formand Asger Frederiksen indledte sin beretning med at nævne den hyggelige fastelavnsfest, hvor der som sædvanlig var stor tilslutning. Dette arrangement er det eneste, der er gennemført i årets løb, men vi håber, at det bliver bedre fremover. Der har tidligere været gjort forsøg på at gennemføre nogle ting, men hvis der ikke er tilslutning til at være med til det praktiske – og interesse for at være med – kan det jo ikke lade sig gøre.

Klub Hans Broge har ligget lidt stille efter det tarvelige og frække tyveri af klubbens løbebånd og romaskine. Tyveriet må være sket ved højlys dag, men der er ingen, der har hæftet sig ved noget, og tyvene er ikke blevet pågrebet.

Beretningen fortsatte med emner som:

Brabrand Boligforenings mulighed for at udtræde af aftalen med Stofa og fra 1. januar selv at vælge, hvem der skal levere TV-basispakken.

Om vaskerierne: Efter at der er indført betaling, er der færre, der benytter fællesvaskerierne – og der er flere beboere på Udsigten, der har købt egen vaskemaskine.

Om renoveringen: Måske er renoveringsprojektet så dyrt, at vi ikke har råd til at betale de medfølgende høje huslejestigninger – men i stedet må se på, hvilke arbejder der er helt nødvendige at få udført!

Bestyrelsen har besluttet, at vi skal have nye vandbesparende toiletter – det er billigere end at reparere på de gamle.

Livlig spørgelyst

På spørgsmål om, hvorvidt der nu vil blive brugt mange penge på projektering af dele i den store renoveringsplan, inden beboerne har besluttet, at de skal gennemføres, forsikrede Jesper Pedersen, at disse omkostninger bliver holdt nede, således at der kun bruges de allernødvendigste projekteringsudgifter, som skal til, for at man kan se, hvad deludgifterne i projektet omtrent vil beløbe sig til – (eksempelvis en skitse over, hvordan et fælleshus kan se ud). På den måde får beboerne muligheden for at foretage et kvalificeret valg inden eventuel igangsættelse af arbejderne.

Et par beboere nævnede, at det var et stort problem, at der ikke er vedvarende energi med i projektet – der burde arbejdes mere med muligheden for at få solceller.
En beboer udtalte: ”I private boliger betales solceller af skattevæsenet”.

Det blev også oplyst, at en stor del af udgifterne til Skovgårdsparkens renovering vil blive dækket af besparelser på energien.

Bestyrelsens svar på, at solceller ikke er en del af renoveringsprojektet, er, at de er trukket ud, fordi Landsbyggefonden ikke yder lån til solceller, og at vi ikke selv har råd til etableringen.
Jesper sagde dog, at man kan indhente et tilbud på solceller, og at der vil kunne spares energiudgifter, især på Udsigten.

Der var desuden nogle spørgsmål til regler og nogle praktiske problemer i forbindelse med betalingsvaskerierne. Bestyrelsen opfordrede til, at beboerne giver meddelelse til afdelingsbestyrelsen eller varmemesteren om de forskellige problemer. Bestyrelsen vil så udarbejde nogle gode regler og få foretaget ændringer, således at uhensigtsmæssige forhold i forbindelse med den daglige brug af vaskerierne bliver afhjulpet.

Om regnskab og budget

Økonomichefen fremlagde budget og regnskab. Han forklarede nogle af tallene og besvarede forskellige spørgsmål fra salen. Herefter blev budgettet for 2014 godkendt, og regnskabet for 2012 taget til efterretning.

Forslag

Et forslag om større frihed til at købe køleskab og komfur ved forskellige forhandlere blev ”sendt tilbage for at blive yderligere præciseret”. Forslaget vil blive sat på dagsordenen på et senere møde.

Det gamle ordensreglement havde fået en ansigtsløftning, og i den forbindelse var der både diskussion og spørgsmål:

En beboer fra Udsigten undrede sig over, at der i det ny reglement er anført, at der skal være ro allerede kl. 22 om aftenen. Begrundelsen for ændringen var, at uro om aftenen er et problem, især i blokkene, hvor lydisoleringen er så dårlig.

Der var også nogle spørgsmål og lidt diskussion om reglerne for højden på træerne og hegn på Udsigten.
Bestyrelsen oplyste, at man tidligere på et afdelingsmøde i 2010 havde godkendt et hegn, som beskrevet i reglerne, og det blev oplyst, at hvis man er tilflytter, planter boligforeningen en ligusterhæk.

Efter lidt yderligere diskussion frem og tilbage blev ordensreglementet vedtaget.

Valg

Der var tre medlemmer og to suppleanter på valg til afdelingsbestyrelsen.

Herefter ser bestyrelsen sådan ud:
Asger Frederiksen, Kasper Bakkensen, Gitte Hougaard, Berit Bramm og Michael Enghave. Suppleant: Karen Michaelsen.
Poul Skeldal Andersen blev valgt som 1.-suppleant, men trak sig efterfølgende, da han ikke ønsker at være suppleant endnu et år.

Medlem til FAS blev Gunhild Weisbjerg.

Der var ingen, der ønskede at blive valgt til Skræppebladet, men Inger Bloch fortsætter som kontaktperson.

Gunhild Weisbjerg kom med den opløftende meddelelse, at Klub Hans Broge har fået flere medlemmer og fortsætter, og hun tilføjede, at der er planlagt nye foredrag og aktiviteter i efteråret!
Dette er kun et udpluk af mødet. Det egentlige referat udarbejdes af afdelingens sekretær, Merete Poulsen. Det vil blive ophængt i vaskerierne og på de to opslagstavler, som er placeret på gavlen af blok B og udenfor Udsigtens vaskehus.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-08 Oktober side 17
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2013-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data