Afd. 11: Op- og nedture i Odinsgård

Afdeling 11 – Odinsgård

Økonomiske udfordringer i elevatorafdelingen på Holmstrup Mark

Afdelingen med 83 lejligheder i tre etager samt 20 ungdomsboliger har fået tre nye elevatorer. Den fjerde er repareret med dele fra de tre gamle. Pris: fire millioner kroner.

Det er noget af en økonomisk mundfuld for en mindre afdeling, og beboermødet den 2. september var gennemsyret af elevatorsnak.

Indendørs-model udenfor

Afdelingsformand Lene Olm berettede om udskiftningen og frygter, at den sidste elevator måske alligevel skal udskiftes. Det koster så en million ekstra.

Elevatorerne fra 1990 er allerede slidt op, fordi de egentlig ikke er konstrueret til at være udendørs. Bl.a. brug af urea om vinteren har fået jernkonstruktionerne til at ruste op. Men også de nye elevatorer er lidt sarte og tåler ikke at blive strøet til med urea.

Risikerer at gå konkurs

Hvordan har de 103 husstande fået råd til nye elevatorer? En almen boligafdeling har ikke samme muligheder for at få fx et realkreditlån, som private har.

”Vi har lånt pengene af os selv,” lød det fra Lene Olm, som forklarede at pengene er ”lånt” fra penge, som ellers er sat til side til kommende vedligeholdelser mv.
Det er en ret umulig opgave at finde de ekstra millioner, og afdelingen risikerer at gå konkurs i 2020.

”Foreningsbestyrelsen kan godt se frem til en ansøgning om tre millioner kr.,” sagde Lene Olm og så direkte på Peter Iversen fra foreningsbestyrelsen.

Panik eller hærværk

Det er ikke kun anskaffelse af elevatorer, der koster. En af de nye elevatorer er blevet repareret for 65.000 kr., efter at en beboer pludselig sad fast og ikke kunne komme ud. Sandsynligvis er han gået i panik, fordi alarmklokken ikke virkede trods flere kald. En beboer på 1. sal forsøgte at hjælpe ham ud, men resultatet blev skader på både teknik og døre.

”Forsikringsselskabet har indtil videre takseret det som hærværk, som afdelingen selv skal betale for,” lød det fra inspektør Robert Sørensen.

Beboerrådgiver Jens Høgh undrede sig: ”Hvis alarmknappen ikke virkede, er det da en anden sag.”
Afdelingsbestyrelsen vil undersøge nærmere.

Nyt lån, ny facade

Ikke alt er ekstraudgifter i Odinsgård, der på det rigtige tidspunkt fik omlagt et prioritetslån, fem år før det udløb. Det betyder, at der ikke ørkesløst skal indbetales til Landsbyggefonden for evigt. Besparelsen bliver brugt til – ja, selvfølgelig – bidrag til de nye elevatorer.

Ikke kun de nye elevatorer er synlige for beboere og besøgende. Hele facaden er blevet afrenset og imprægneret. De blå facader, metalkonstruktioner, affaldstårne og containere er blevet malet, så afdelingen er blevet flot og frisk at se på. Der mangler dog stadig en del småting, bl.a. skilte, lamper og maling af indvendige trappeopgange. Facadeprojektet har indtil videre kostet ca. 1,7 millioner kroner.

Efter formandens beretning blev afdelingens økonomi fremlagt af Flemming Andersen uden særlige spørgsmål. Huslejen stiger med 2,5 procent.

Ingen knallerter i hejsen

”Folk er trætte af, at scootere og knallerter bliver stjålet. Så folk tager dem med op i lejligheden,” fortalte Lene Olm.
De ni fremmødte beboere var dog trætte af benzindunst og skrammer i elevatorerne.

”Det er ikke lovligt at have motorkøretøjer i lejligheder, svalegange og pulterrum,” sagde Robert Sørensen.

”Måske der er mulighed for nyindretning af et af skurene,” lød det fra Lene Olm som optakt til en kort diskussion om ordensreglementet.

Dirigent Vagn Eriksen fra Skovgårdsparken styrede forsamlingen omkring et ændringsforslag, så afdelingsbestyrelsens forslag blev vedtaget med små præciseringer.

Ingen røg, leg, affald, scootere eller andre motordrevne køretøjer i elevatorerne. Der vil i øvrigt blive opstillet askebægere udenfor.

Ni beboere valgte nye folk ind i afdelingsbestyrelsen

Ni beboere valgte nye folk ind i afdelingsbestyrelsen

Valg

Til afdelingsbestyrelsen var Lene Olm og Dennis Laursen på valg. Lene Olm genopstillede.

Stemmerne blev grundigt talt op af varmemester Kai Nielsen, Robert Sørensen og Peter Iversen, og resultatet blev:
Lene Olm: 11, genvalgt (formand)
Dan Hegelund: 10, nyvalgt (nu næstformand)
Peter Eidorff: 8 (1.-suppleant)
Jacob Johannesen: 7 (2.-suppleant)

Efterfølgende blev Ulrik Ricco Hansen genvalgt til Skræppebladets redaktion og Peter E. Johansen genvalgt til FAS, Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte.

Foreningens referat blev skrevet af Pernille Benzon fra Kommunikation og Marketing, der midlertidigt var trådt til, efter at afdelingens sekretær er stoppet. Referatet kan ses på www.bbbo.dk.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-08 Oktober side 24-25
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2013-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Afd. 11: Op- og nedture i Odinsgård
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data