Afd. 8: Beboerne ønsker stadig ikke en afdelingsbestyrelse

Afdeling 8 – Drejergården

Man var tilfreds med kontaktperson og ønskede ikke forandringer

Tekst og foto af Kirsten Hermansen

25-30 beboere var mødt op i Drejergårdens beboerhus. Mange ældre mennesker, men også helt unge.
Under en gennemgang af afdelingens tilstand kunne man konkludere, at de grønne områder gerne skulle have et løft, således at de fremover kan fremtræde pænt og vel vedligeholdt.

Beboerne i Drejergården er tilfredse med at have en kontaktperson

Beboerne i Drejergården er tilfredse med at have en kontaktperson

Regnskabsoverskud skyldtes ikke færre udgifter
Et overskud på regnskabet for 2012 skyldtes ikke færre omkostninger, men flere indtægter end forventet. Renterne af afdelingens henlæggelser havde givet flere renter end forventet, og det førte til overskud på trods af et stort huslejetab ved en fraflytning.

Huslejetab bliver fremover en kollektiv omkostning, således at de ikke mere skal belaste den enkelte afdeling, men bliver en fælles udgift for hele boligforeningen.

Spørgsmål til budget blev drøftet under punktet ”forslag”
Årsagen til stigning i budget skyldtes udgifter, som man ikke har indflydelse på. Det er stigende prioritetsudgifter (støtteordninger, der falder bort) og stigende ejendomsskatter. Desuden nye henlæggelser, som der bliver brug for i fremtiden, samt lønudgifter er også med til at øge budgettet for 2014. Samtidig forventer man mindre renteindtægter.

For at holde huslejen nede har man modregnet 100.000 af overskuddet fra 2012 i budget og har dermed kunnet holde huslejestigningen næste år nede på 3,1 procent.

Der blev stillet spørgsmål og forslag til en ændret udlejningspraksis af selskabslokaler, men det blev henvist til debat under et forslagspunkt om samme emne.

Budget blev herefter godkendt.

Forslag fra beboere
Opsætning af hegn mellem stuelejligheder blev godkendt i henhold til aftalt skitse.
De enkelte beboere, der ønsker hegn, skal selv bekoste det.

Forslag fra beboer om ændring af reglerne for udlejning af selskabslokaler.

2 forslag til ændring af regler blev nedstemt, og den fastsatte udlejningspraksis er stadig gældende.

Forslag om benyttelse af selskabslokale om torsdagen blev godkendt.

Valg af afdelingsbestyrelse
Ingen interesse for bestyrelse, og kontaktperson Leif Jensen blev genvalgt.

Leif Jensen ville gerne opstille som repræsentant for Skræppebladet.
Ingen repræsentant for FAS.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt