Afd. 21: Kastrerede katte er nu velkomne i Hasselager

Afdeling 21 – Baunevej – Hasselager

Haveregler og fugtskader gav debat på beboermødet

Af Helle Hansen, foto af Bo Sigismund, tegning af Jesper Ankjær

Afdelingsformand Malene Tran bød velkommen til de mange fremmødte til beboermødet i afdeling 21, Hasselager, som i årets løb er blevet udvidet med fem nye boliger. Da det primært er børnefamilier, der er flyttet ind, er der blevet arbejdet på at få anlagt en lille legeplads med hjælp fra FAS, som har bevilget et lån til indkøb af gyngestativ og givet et håndboldmål som gave.

Forhaver som prydhaver
I afdelingens ordensreglement står, ”at forhaver skal fremstå som prydhaver”, så den unge afdelingsbestyrelse har genindført havevandringen ud fra en forventning om, at beboerne også er interesseret i, at området ser pænt ud.

Havevandringen havde dog givet noget uro, men det er ikke afdelingsbestyrelsen, der har lavet og godkendt ordensreglementet, men afdelingsmødet.
”Og hvad skal vi med et ordensreglement, hvis det ikke skal overholdes?”, spurgte Malene Tran.

Dirigent Vagn Eriksen opfordrede beboerne til at komme med ændringsforslag eller tilføjelser til ordensreglementet. Og Malene Tran og Elsa Maria Lønskov slog fast, at afdelingsbestyrelsen ikke er politi, men er til at tale med.

Kuldebroer i gamle bygninger
Der blev spurgt til planerne for at udbedre fugtproblemer. Inspektør Carsten Falck svarede, at det er forsøgt at lokalisere, hvor fugten stammer fra. Der har været kigget på vaskeriet, været sendt kamera i kloakken og set på tagrender og afløb og efter vand, som trænger ind i soklen.

”Vi har ikke tidligere været bekendt med problemet. Kuldebro ved soklen kan vi ikke komme til livs, det er et konstruktionsproblem,” sagde Carsten Falck og fortalte, at det kunne have været taget med under renoveringen, men at de overvejelser ikke var der, for det ville have gjort det endnu dyrere.
Opvarmning og udluftning er derfor en udfordring for beboerne.

Der blev fra mødedeltagerne givet udtryk for, at der var utilfredshed med den måde, renoveringen er kørt på, og der blev spurgt, hvorfor der ikke er søgt støtte fra Landbyggefonden.

Carsten Falck svarede, at en ansøgning til Landsbyggefonden er en beslutning, som skal træffes højere oppe i systemet, og han beklagede, hvis beboerne ikke har fået en ordentlig information.

For at danne sig et overblik over omfanget med fugtproblemer blev afdelingsbestyrelsen af beboermødet opfordret til at sende en skrivelse ud til alle husstande, så beboerne kan melde tilbage om omfanget.

Hund eller kat tilladt
Hidtil har det være tilladt at holde en hund pr. husstand i Hasselager. Det blev foreslået ændret til, at der alternativt kan holdes en kat. Hvis katten er neutraliseret, vel at mærke. Forslaget blev uden større diskussion vedtaget med et overvejende flertal. To stemte imod, og to undlod at stemme.

Ingen huslejestigning og nyvalg
Fungerende direktør og regnskabschef Mogens Clingmann gennemgik og forklarede budgettet, hvor de fem nye boliger nu også er med. Stigningen gik i nul. Huslejen har også nået et niveau, hvor det er nødvendigt at holde den i ro, fastslog Mogens Clingmann.

Budgettet blev godkendt med seks stemmer imod ud af i alt 26 uddelte stemmesedler.

Der var nyvalg til bestyrelsen til Claus Eskebjerg, mens Birgit Leth blev 1.-suppleant. Hun blev desuden valgt til at være afdelingens repræsentant i FAS.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt