Afd. 2: Møde i interessegruppen om renoveringsplanerne i Søvangen

Afdeling 2 – Søvangen

Nyt om renoveringen efter møder med Landsbyggefonden

Af Kirsten Hermansen, arkivfoto

Afdelingen havde beboermøde om renoveringsplanerne i maj 2013. Boligforeningen fik her en tilkendegivelse fra beboerne på, at man kunne gå videre med renoveringsprojekterne på den måde, at man kunne gå i gang med at søge Landsbyggefonden om tilskud og midler til et samlet renoveringsprojekt.

Beboerne tilkendegav ikke nogen holdning til projektets omfang. Beboermødet gav det indtryk, at beboerne senere skulle tage stilling til projektets omfang.

Der er gået lang tid, men den 31. marts blev interessegruppen indkaldt til et orienterende møde om økonomi og status vedrørende renoveringsprojektet. Herunder undersøgelser, der indtil videre er foretaget vedrørende alternativ energi.

Indeholdt i ansøgt projekt til Landsbyggefonden
Dette er de dele af projektet, som Landsbyggefonden støtter enten helt eller delvist, og det er det projekt, der blev fremlagt på det sidste beboermøde.

De arbejder, som Landsbyggefonden ikke kan støtte med tilskud, er fjernet, og det er:
• Solcelleanlæg
• Separering af afløbssystem
• Belysning i tagrum i boligblokke

Dette projekt har været udgangspunkt i en snak, som boligforeningen igen har haft med Landsbyggefonden om den fremtidige økonomi.

Mindre huslejestigning end tidligere fremlagt, men kun i første omgang
Landsbyggefonden ser på, hvor meget en bolig med den beliggenhed, vi har, og med de faciliteter, vi har, kan bære i husleje, og den model for huslejeniveau, der tidligere er fremlagt, ligger derfor fast.

Det har dog vist sig, at man i den tidligere beregning ikke havde taget hensyn til, at afdelingen stadig afdrager på financieringen af de nye badeværelser, og en del beboere afdrager også på egen installation af nyt køkken.

En ny udregning på merhusleje ser derefter således ud:
Huslejestigning var oprindelig kr. 197,- pr. kvadratmeter pr. måned
Ikke indregnet huslejestigning på grund af badeværelsesrenoveringen – minus kr. 32,-

Frivillig ordning ved udskiftning af køkken – minus kr. 68,-

Ny beregning på huslejestigning (foreløbig) kr. 97,- pr. kvadratmeter pr. måned år (rettet i juni 2014)

De, der har udskiftet køkken, har selv betalt det, ved at de i de fleste tilfælde afdrager kr. 500,- pr. måned i 10 år. De, der ikke har udskiftet køkken, har ikke pligt til udskiftning. Først ved fraflytning af en bolig med gammelt køkken er der pligt til udskiftning, således at ny lejer får en forhøjet husleje over 10 år i lighed med de lejere, der har udskiftet køkken.

Yderligere huslejestigning
Denne huslejestigningen vil kun være midlertidig, altså i de første 4-5 år. Når et tilskud fra Landsbyggefonden falder væk, skal der optages nye lån, og en yderligere huslejestigning vil være i vente. En fremtidig finansieringsskitse kan ikke fastlægges, før alle dele i projektet er arbejdet ind.

Undersøgelser om alternativ energi
For at imødegå fremtidige huslejestigninger, udover det anførte, og for at holde huslejen på et rimeligt niveau, havde Kirsten Weigelt fra DAI og administrationen i Brabrand Boligforening set på Søvangens muligheder for etablering af et energiprojekt med jordvarmeinstallation. Et projekt, der tager udgangspunkt i, at renoveringen gennemføres.

Hvad der måske er muligt, og hvilke udfordringer vi står over for
Søvangen ligger lige på kanten af et vandindvindingsområde, hvor man umiddelbart ikke har tilladelse til at lave jordvarmeboringer. På den anden side kan der måske søges dispensation.

Det optimale ville være, at man med velisolerede boliger kunne være selvforsynende med varme og have solcelleenergi til at drive varmepumper, og dermed kunne kobles af den offentlige varmeforsyning.

I afdelingen i Skovgårdsparken er man allerede i gang med et jordvarmeprojekt, og der vil man gå forsøgsvis frem.
En besparelse på energiforbruget i Søvangen, som i øjeblikket ligger på et gennemsnit på 114,- kr. pr. kvadratmeter, er det eneste sted, man kan skrue på den fremtidige huslejeudgift.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt