Ledige pladser i forenings­bestyrelsen

På repræsentantskabsmødet 21. maj skal der findes nye medlemmer til bestyrelsen

Brabrand Boligforening - logoBrabrand Boligforenings bestyrelse består af syv personer: En formand, der er på valg i ulige år, og seks bestyrelsesmedlemmer, hvor halvdelen er på valg hvert andet år.
Formanden vælges ved særskilt afstemning. Det betyder, at hvis Keld Albrechtsen vælges til formand, træder han ud af bestyrelsen som menigt medlem midt i sin toårige valgperiode. Og det betyder, at der så skal vælges et nyt medlem for et år.

En genopstiller ikke

Tanja Bergstrøm har allerede meddelt, at hun ikke genopstiller. Da hun for to år siden blev valgt ind i foreningsbestyrelsen, boede hun i Gellerupparken. Men hun er siden flyttet i hus.

Deja Jama Mohamed, der sidste år blev valgt for et år, har endnu ikke besluttet, om hun genopstiller.

Derimod genopstiller Peter Iversen til foreningsbestyrelsen, og Michael Enghave, der i år har været 1.-suppleant, stiller også op til bestyrelsesvalget.

Boligforeningens hidtidige formand, Jesper Pedersen, har meddelt, at han stiller op som menigt medlemtil bestyrelsen, og frem mod mødet kommer der formentligt også andre kandidater i spil.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-04 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-04 Maj side 6
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2015-04 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data