Afd. 12: Thorsbjerg vil erhverve kunst

Afdeling 12 – Thorsbjerg

Begrænset huslejestigning

Tekst og foto af Jens Skriver

Et dusin beboere mødte op til det ordinære beboermøde i Thorsbjerg. Formanden, Linda Adamsen, kunne i sin beretning omtale jubilæumsfestlighederne, der var blevet en succes.

Derudover var der afholdt julefest, fastelavn og sankthans. Haven betyder meget for Thorsbjerg, og der bliver gjort mere og mere ud af den. Der planlægges også nedgravet affaldssystem, men man afventer erfaringerne fra Holmstrup.

Der var 15.000 kr. til overs af bevil­ling­en fra jubilæet, og de skal an­vend­es til anskaffelse af kunst. Boligforeningen har en kunstfond, og den vil i givet fald bevilge et tilsvarende beløb, så der bliver 30.000 kr. til at købe kunst for. Det glædede boligforeningens formand, Keld Albrechtsen, der medvirkede som dirigent. Ingen har søgt kunstfonden i mange år.

Beretningen blev afsluttet med en tak til samarbejdspartnerne og driften, og den blev godkendt uden indsigelser.

Afdelingsformand Linda Adamsen svarer på spørgsmål fra beboerne.

Afdelingsformand Linda Adamsen svarer på spørgsmål fra beboerne.

Forening og administration
Keld Albrechtsen aflagde beretning for foreningsbestyrelsen, der omhandlede nybyggeri og helhedsplaner. Helhedsplanene for Gellerup og Toveshøj skrider voldsomt fremad. Den koster et milliardbeløb, men pengene kommer ind ved salg af grund. Det er en guldklump for hele boligforeningen, da halvdelen af beløbet kommer til at indgå i boligforeningens dispositionsfond. Der kommer nye helhedsplaner for renoveringer. Brabrand Boligforening er en byggende boligforening, der gerne vil have andel i kvoterne for alment nybyggeri og være med i konkurrencen om de bedste projekter.

Administrationschef Susanne Witting gennemgik regnskab og budget ved hjælp af digitale plancher med tegninger og tabeller. Der er budgetteret en huslejestigning på 1,1 %, og budgettet blev enstemmigt godkendt.

Valg
Et forslag om ændring af reglementet for vedligehold af hække og haver blev enstemmigt godkendt. Herefter kan der opsættes et plastikhegn på en højde af 80 cm inden for hækkene.

Valget til afdelingsbestyrelsen betød genvalg for Linda Adamsen og Kurt Bech Hansen, mens Louise Dibern Lund blev ny førstesuppleant.

Kurt Bech Hansen blev valgt til FAS med Esben Trige som suppleant.

Under eventuelt fortalte beboerrådgiver Abelone Asingh om rådgivningen og oplyste, at få fra Thorsbjerg søger feriehjælp.

Der blev også drøftet vaskeri, isolering af gulve, renovering af badeværelser og nye køkkener foruden fældning af træer og forslag til FAS om at arrangere virksomhedsbesøg, inden Linda Adamsen kunne takke for et godt møde og indbyde til et fint oste- og pølsebord.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt