Afd. 12: Thorsbjerg vil erhverve kunst

Afdeling 12 – Thorsbjerg

Begrænset huslejestigning

Et dusin beboere mødte op til det ordinære beboermøde i Thorsbjerg. Formanden, Linda Adamsen, kunne i sin beretning omtale jubilæumsfestlighederne, der var blevet en succes.

Derudover var der afholdt julefest, fastelavn og sankthans. Haven betyder meget for Thorsbjerg, og der bliver gjort mere og mere ud af den. Der planlægges også nedgravet affaldssystem, men man afventer erfaringerne fra Holmstrup.

Der var 15.000 kr. til overs af bevil­ling­en fra jubilæet, og de skal an­vend­es til anskaffelse af kunst. Boligforeningen har en kunstfond, og den vil i givet fald bevilge et tilsvarende beløb, så der bliver 30.000 kr. til at købe kunst for. Det glædede boligforeningens formand, Keld Albrechtsen, der medvirkede som dirigent. Ingen har søgt kunstfonden i mange år.

Beretningen blev afsluttet med en tak til samarbejdspartnerne og driften, og den blev godkendt uden indsigelser.

Afdelingsformand Linda Adamsen svarer på spørgsmål fra beboerne.

Afdelingsformand Linda Adamsen svarer på spørgsmål fra beboerne.

Forening og administration

Keld Albrechtsen aflagde beretning for foreningsbestyrelsen, der omhandlede nybyggeri og helhedsplaner. Helhedsplanene for Gellerup og Toveshøj skrider voldsomt fremad. Den koster et milliardbeløb, men pengene kommer ind ved salg af grund. Det er en guldklump for hele boligforeningen, da halvdelen af beløbet kommer til at indgå i boligforeningens dispositionsfond. Der kommer nye helhedsplaner for renoveringer. Brabrand Boligforening er en byggende boligforening, der gerne vil have andel i kvoterne for alment nybyggeri og være med i konkurrencen om de bedste projekter.

Administrationschef Susanne Witting gennemgik regnskab og budget ved hjælp af digitale plancher med tegninger og tabeller. Der er budgetteret en huslejestigning på 1,1 %, og budgettet blev enstemmigt godkendt.

Valg

Et forslag om ændring af reglementet for vedligehold af hække og haver blev enstemmigt godkendt. Herefter kan der opsættes et plastikhegn på en højde af 80 cm inden for hækkene.

Valget til afdelingsbestyrelsen betød genvalg for Linda Adamsen og Kurt Bech Hansen, mens Louise Dibern Lund blev ny førstesuppleant.

Kurt Bech Hansen blev valgt til FAS med Esben Trige som suppleant.

Under eventuelt fortalte beboerrådgiver Abelone Asingh om rådgivningen og oplyste, at få fra Thorsbjerg søger feriehjælp.

Der blev også drøftet vaskeri, isolering af gulve, renovering af badeværelser og nye køkkener foruden fældning af træer og forslag til FAS om at arrangere virksomhedsbesøg, inden Linda Adamsen kunne takke for et godt møde og indbyde til et fint oste- og pølsebord.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-08 Oktober side 27
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2015-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data