Afd. 21: Huslejen fastholdes i Hasselager

Afdeling 21 – Hasselager

Livlige diskussioner om fællesugifter til vaskeri og A/B-ordning

Tekst og foto af Elin Krogh

Til afdelingsmødet i Hasselager – én af de mindre afdelinger i boligforeningen – var 11 beboere mødt frem for at deltage i det ordinære beboermøde.

Efter en engageret og diskussionslysten aften, blev det endelig tid til at gå ombord i den lækre buffet

Efter en engageret og diskussionslysten aften, blev det endelig tid til at gå ombord i den lækre buffet

Claus Eskebjerg fremlagde afdelingsbestyrelsens beretning, hvoraf det fremgik at omlægning af vaskehuset ikke har været helt gnidningsfri. Til gengæld var sommerfesten en succes, og man håber, det kan blive en tilba­ge­vendende tradition. Der var ingen indsigelser til beretningen, og den blev dermed godkendt.

Budgettet godkendt trods indsigelser
Afdelingens budget for 2016 balancerer i kraft af øgede indtægter og et fald i udgifterne, hvilket indebærer, at der ikke kommer huslejeforhøjelser i 2016. Fremlæggelsen af budgettet affødte en længere diskussion af baggrunden for budgetteringen, samt en afklaring af hhv. individuelle og fælles forbrugsomkostninger i for­bind­else med det nye vaskeri. Der var lidt forvirring om, hvem der egentlig er omfattet af kollektiv vandafregn­ing og hvordan det hænger sammen med egenbetaling i vaskeriet.

De lejemål, der har installeret solceller udtrykte et behov for at få uddybet, hvordan el og vand og forbrugsafregning mv. hænger sammen. Driften følger op på, at dette udbedres.

Budgettet blev godkendt med 18 stemmer for og 4 stemmer imod.

Orientering om A- og B-ordning
Susanne Witting orienterede om hhv. fordele og ulemper ved A- og B-ordning i forbindelse med, at der er strammet op omkring udbetalinger fra lejemålets vedligeholdelseskonto.

Alle fremtidige udbetalinger til ved­ligeholdelsesopgaver i lejemålet skal fremover godkendes af varmemesteren inden igangsættelse; så pengene bruges hensigtsmæssigt på istandsættelse.

Der var en lang og generel diskussion om de respektive ordningers fordele/ulemper, og hvad de indebærer for beboerne. En eventuel overgang til A-ordning i afdelingen besluttes af beboerne på et afdelingsmøde, og administrationen er åben for en dialog med afdelingens repræsen­tant­er om de respektive udfordringer i en eventuel overgang for at sikre, at ingen ’kommer i klemme’ mellem 2 fraflytningsordninger.

Valg
Claus Eskebjerg blev genvalgt til be­styrelsen, og Birgit Leth blev valgt til suppleant. Den kommende bestyrelse består af Claus Eskebjerg, Klaus Rahbek og Bernadette Gissel med Birgit Leth som suppleant.

Birgit Leth stillede op til FAS (Syd) og blev valgt som afdelingens repræsentant. Der var ingen, der stillede op til Skræppebladets redaktion.

Mødet blev afsluttet med en opford­ring til at man fjerner sit vasketøj fra vaskeriet efter vask, så andre kan komme til, og der ser ordentligt ud. Bestyrelsen vil gerne orienteres, hvis der er nogle problemer.

Driften har overtaget tilsyn af havevandringen efter bestyrelsen, så hele området ser ordentligt ud og giver fornødne påtaler jf. ordensreglementet.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt