En træfælding på Brabrand Skovvej, eller ”en hovsa var det bare en fejl”?

Læserbrev

Da vi stod op mandag morgen, den 30. november kl. 8.30, stod der to fremmede mænd på vores græsplæne på Brabrand Skovvej og så på et stort gammelt birketræ, der vokser i haven. De tilkendegav ikke deres hensigt.

Da vi kom hjem igen klokken 11 var træet væk sammen med en dronningebusk på 2 meter, der stod ved siden af træet. Ingen havde adviseret os om, at træet nu skulle fældes, og det i en fart.
Vi er meget skuffede over denne fremgangsmåde, hvor vi hverken havde fået en forudgående orientering af afdelingsbestyrelsen eller servicepersonalet, og slet ikke af det firma, der stod for træfældningen. De ulejligede sig heller ikke med at orientere os om den forestående handling. Det skal dog tilføjes, at da der senere var efterbehandling af træstubben, da blev vi venligt orienteret af den medarbejder, der skulle gøre arbejdet.

Forud for denne hændelse havde vi haft en dialog med afdelingsbestyrelsen, om det berettigede ved fældningen, da træet ikke havde tegn på sygdom.
Vi var ikke tilhænger af, at træet skulle væk, men selv om det ikke var med vores accept, så må det være ganske normal praksis, at man bliver orienteret, når sådan en stor ændring skal ske i egen have. Det må være det mest naturlige, at der ringes på døren og/eller at man kontaktes og orienteres forud. Det ville aldrig passere, hvis håndværkere skulle lave noget sådan ved en ejerbolig, at de bare gik ind og foretog en fældning uden beboernes viden.

Med venlig hilsen
Leo og Ingerlise Johansen
Brabrand Skovvej 57

Her er resterne af træet, som blev fældet uden beboernes vidende.

Her er resterne af træet, som blev fældet uden beboernes vidende.


Svar fra varmemester

Søvangens varmemester, Michael Olsen, har kommenteret brevet, og svarer således:

Jeg har haft to specialister til at se på de to træer i to forskellige haver, da beboerne havde kontaktet mig med bekymring for deres familiers sikkerhed.

Specialisterne kunne efter undersøgelser konkludere, at selvom de to træer så sunde ud udenpå, kunne de stikke en tommestok ca. 30 cm ned i vedet (v-formet stamme), og da birketræerne er cirka 60 år gamle, var det sandsynligt, at træerne er rådne indeni og kan falde i ethvert blæsevejr. Træerne vejer flere tons, og man kan kun tænke sig den skade, det kunne forvolde.

Træet på Brabrand Skovvej 57-55 står i skellet, og et par dage før besigtigede jeg og gartneren dette træ og snakkede med familien i nr. 55, som var hjemme, og de gav udtryk for, at de berørte (i nr. 55 og 57) var glade for, at træet nu skulle ned.

Jeg kan læse af beboerens brev, at de var bevidste om, at træet skulle fældes, og kan kun beklage, at beboeren i nummer 57 ikke har fået den eksakte dato og tidspunkt for fældningen af træet.

Jeg kan tilføje, at det er driftspersonalets pligt at fjerne grene, træer eller andet, der er til fare for beboernes sikkerhed.

Med hensyn til Dronningebusken har BUUS anlægsgartnerfirmaet erkendt, at de har grabbet busken ved en fejl og vil straks plante en erstatningsbusk.

Træet var i fare for at rådne og vælte af sig selv.

Træet var i fare for at rådne og vælte af sig selv.


Svar fra afdelingsbestyrelse

Svar på læserbrev om træfældning
Afdelingsbestyrelsen i Søvangen har denne kommentar til læserbrevet:

Afdelingsbestyrelsen kan kun beklage, at der ikke er orienteret om indgreb i haven. Det skal naturligvis altid ske, når muligheden er til stede.

Bestyrelsens indstilling er, at kun træer med råd (eller anden strukturel skade, der kan forårsage et pludseligt sammenbrud) skal fældes, svarende til, at ordensreglementet specificerer: ”Det grønne Udvalg / Afdelingsbestyrelsen og varmemesteren tilser træer i afdelingen og sørger for, at træer med råd og andre strukturskader fjernes.”

Andre træer skal som udgangspunkt blive stående, men der kan naturligvis vise sig behov for beskæring af træer eller udtynding, hvis træerne står for tæt. En sådan udtynding bør ikke ske efter en hurtig beslutning, men komme af en længere proces, og gerne efter at have været omtalt på et beboermøde.

Der har i det seneste år været arbejdet med flere træer på Brabrand Skovvej, og varmemesteren har fået foretaget undersøgelser af to firmaer. Ikke alle har været glade for, at de ”dømte” træer skulle fældes, og der har været forskellige opfattelser af, om de var beskadiget af råd. Det grønne udvalg har herefter været på besigtigelse og har lavet sin indstilling til bestyrelsen på afdelingsbestyrelsesmødet 11. november 2015. Der havde desværre indsneget sig en fejl i referatet, som ikke umiddelbart blev opdaget. Der var derfor overensstemmelse mellem referatet og de undersøgelser, varmemesteren har fået foretaget, hvilket afstedkom bestilling af fældning af træerne.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-01 Februar side 18-19
i sektionen Læserbreve

forsiden af magasinet 2016-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data