Afd. 6: Fredeligt beboermøde i Holmstrup

Afdeling 6 – Holmstrup

Afdelingen er nu en af de billigste i boligforeningen

Tekst og foto af Jens Skriver

Ca. 30 beboere var mødt op. Det var knap så mange beboere som sædvanlig. Det skyldes nok, at der forud var udsendt en fyldig skriftlig beretning.
I sin beretning rettede Edvin Juhl indledningsvis en stor tak til Elly Lindved og Herman Nielsen for deres mangeårige indsats for afdelingen. De stopper begge på grund af sygdom.

Situationen lige nu
Edvin understregede i øvrigt, at afdelingen nu i modsætning til tidligere er en af de billigste i boligforeningen.

”Men der er lån, vi aldrig kommer ud af.”
Når prioritetslån udløber, skal det samme beløb indbetales med 2/3 til Landsbyggefonden og 1/3 til boligforeningens dispositionsfond.

Afdelingen har mange andre lån til de tidligere renoveringer. I forbindelse med Trojkaløsningen i 1986 fik afdelingen tilskud til huslejen, der skal aftrappes. Overskud og afdrag på lån medfører mindre driftssikring.

”Huslejen falder ikke, og boligforeningen og Landsbyggefonden skal til at regne på afdelingens husleje, når eller hvis den nye renovering sættes i gang. Huslejestigninger kan vi under alle omstændigheder ikke undgå, men vi skal forhandle os frem til en samlet løsning med Landsbyggefonden, inden renoveringen kan gå i gang”.

Der blev lovet et kompendium om renovering af vinduer og ny ventilation. Et beboermøde skal behandle sagen, og derefter skal den sendes til urafstemning.
I beretningen omtaltes også bl.a. et nyt digitalt målesystem og Stofaabonnementet.

Boligforeningens formand, Keld Albrechtsen, antydede, at afdelingen kunne få en energirenovering uden huslejestigninger ligesom andre afdelinger i boligforeningen.

Debat og forslag
Under debat blev nævnt, at fra og med i sommer vil beboerne kunne se deres rekvisitioner og regninger for brug af B-ordningen på boligforeningens hjemmeside.

Beretningen blev godkendt uden indsigelser. Det samme gjaldt regnskabet. Ved fremlæggelsen af regnskabet fremhævede Edvin bl.a., at overskud skyldtes besparelser på driften. Afdelingen havde ingen renteindtægt fra sin formue, da boligforeninger kun må investere i obligationer.

Formuleringen i ordensreglementet om parkering ved Brugsen skulle omformuleres, da Brugsen er nedlagt.

Der var stillet forslag om at opkræve gebyr af beboere, der ikke er hjemme, når der er aftalt besøg af boligforeningen. Det blev diskuteret noget. Det blev ønsket, at kravet skulle gå begge veje, da boligforeningen sommetider ikke kom på det aftalte tidspunkt. Forslaget blev vedtaget med den nye formulering, at gebyr ”kan” opkræves.

Fredsvalg til bestyrelsen
Der var fredsvalg til afdelingsbestyrelsen, der betød genvalg af Peter Iversen, Edvin Juhl og Johnny Rasmussen, nyvalg af Bo Fosdal og valg af Helle Hansen til 1.-suppleant.

Uden afstemning blev Jens Skriver genvalgt til Skræppebladets redaktion og Niels Jensen til bestyrelsen for FAS Nord.

Da ingen ønskede ordet under eventuelt, kunne Edvin Juhl takke dirigenten for god mødeledelse, og de fremmødte kunne nyde den gode mad.

Den nyvalgte afdelingsbestyrelse i Holmstrup. Fra v. Johnny Rasmussen, Annette Knight , Mogens Nielsen, Helle Hansen (1.-suppleant), Rudolph Bay, Bo Fosdal og Edvin Juhl. Peter Iversen var til møde i boligforeningen, da billedet blev taget.

Den nyvalgte afdelingsbestyrelse i Holmstrup. Fra v. Johnny Rasmussen, Annette Knight , Mogens Nielsen, Helle Hansen (1.-suppleant), Rudolph Bay, Bo Fosdal og Edvin Juhl. Peter Iversen var til møde i boligforeningen, da billedet blev taget.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt