Nyt ansigt i forenings­bestyrelsen

Bestyrelsens nye medlem, Frederik Thordal, bor i ungdomsboligerne i Havnehusene

Frederik Thordal

Foreningsbestyrelsen har et nyt medlem. Det er Frederik Thordal, som til daglig bor i Havnehusene.

Men da han indtil slutningen af juni arbejder i Grønland, har det ikke været muligt at lave et portræt af ham til dette nummer. I stedet bringer vi Frederik Thordals opstillingstale, som han havde indsendt på video til repræsentantskabsmødet, hvor den blev vist på storskærm:

”Mit navn er Frederik Thordal, jeg er 26 år gammel, nyuddannet erhvervsøkonom, og jeg ønsker at stille op til Brabrand Boligforenings bestyrelse.

Først og fremmest vil jeg sige, at jeg er ked af, at jeg ikke kan være til stede til mødet i dag, men det skyldes, at jeg skal guide en gruppe turister til Grønland. Alligevel vil jeg ikke forpasse muligheden for at stille op.

Mit kendskab til Brabrand Boligforening tog fart, da jeg flyttede ind hernede i ungdomsboligerne i Havnehusene. Jeg oplevede en boligforening, der var meget seriøse om at få skabt et godt beboerdemokrati, hvilket gav mig og mine medbeboere stor indflydelse på at skabe de rammer, vi lever i i dag.

Jeg har selv haft mulighed for, sammen med en masse andre beboere, at beslutte, at vi nu har seks vidt forskellige fællesrum, som bliver brugt flittigt. Vi holder fællesspisninger, spilaftener, og skal snart på en fællestur til Mols Bjerge. Det blomstrende sociale liv er ikke en selvfølge, og jeg vil gerne bringe mine gode oplevelser og erfaringer i spil som bestyrelsesmedlem.
Men der er også andre områder ved bestyrelsesarbejdet, der optager mig.

Der kan ikke være nogen tvivl om, at Brabrand Boligforening kommer til at spille en helt central rolle i udviklingen af Aarhus, som oplever stor befolkningstilvækst, mangel på bæredygtigt boligbyggeri, integrationsudfordringer og mangel på studieboliger.

Jeg vil gerne bidrage til, at Brabrand Boligforening fortsat løser disse udfordringer, og jeg vil arbejde for, at vi bliver bedre til at fortælle succeshistorier. Jeg mener, at man med fordel kunne udbygge den sociale mediestrategi, sådan at flere unge bliver opmærksomme på Brabrand Boligforenings store arbejde.

Jeg har tidligere været valgt til Dansk Magisterforenings hovedbestyrelse, hvor jeg repræsenterede foreningens 17.000 studerende. Derudover har jeg været med til at lave en social mediestrategi for både Dansk Magisterforening og Forbrugsforeningen.

Jeg er sikker på, at jeg vil kunne bringe mine praktiske erfaringer med bestyrelsesarbejde såvel som min faglige viden fra erhvervsøkonomien i spil, sådan at den kommer til gavn for Brabrand Boligforening. Derfor håber jeg på, at I vil stemme mig ind.”

Tillykke til Frederik med valget.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-05 Juni/Juli

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-05 Juni/Juli side 13
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2016-05 Juni/Juli

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data