Strammere regler for drift af almene boliger

Staten har udsendt nye stramme regler om driften af de almene boliger

Budskabet er ganske enkelt: der skal spares i de kommende år. Den nye bekendtgørelse om driften kommer i kølvandet på regeringens krav om, at der i perioden fra 2015 til 2020 skal spares 1,5 milliarder kr. i den almene boligsektor. Det må forventes, at der for perioden 2020-25 meldes ud med et tilsvarende sparekrav. I den nuværende periode er der ikke sanktioner fra statens side, hvis vi overskrider rammen. Men der indføres altså nu nye skærpede regler om budgetter, henlæggelser og tilsyn, som skal sikre, at vi sparer. Det gode ved det hele er, at beboerne selv får den fulde gavn af besparelserne. Huslejen skal holdes nede. Allerede nu samarbejder afdelingsbestyrelserne og vores administration om dette, og det giver resultater. Men bagsiden af medaljen kan også blive, at vi underkastes et mere bureaukratisk tilsyn, og at afdelingerne påføres udgifter til eksterne konsulentrapporter, som vi ikke har brug for.

Nye fireårsbudgetter

shutterstock_570174364_(1)

Foreningsbestyrelsen skal fremover fastsætte mål for udviklingen i hver afdelings samlede driftsudgifter for den kommende fireårsperiode. Dette indebærer et beboerdemokratisk problem, for mens det er beboermødet, der vedtager afdelingens budget for det kommende år, så er det foreningsbestyrelsen, der får ansvaret for de kommende fireårsplaner. Disse planer kan få betydning for det kommunale tilsyns bedømmelse af vores vilje og evne til at leve op til sparekravene. Derfor skal vi sikre, at planerne indeholder de nødvendige udgifter, ligger inden for rammerne, og at vi ikke overskrider disse rammer. I hvert fald ikke uden at have en god grund. Vi vil drøfte med afdelingsbestyrelserne, hvordan vi får udarbejdet disse planer på en god beboerdemokratisk måde. I øvrigt understreges det i de nye regler, at hvis der stilles udgiftskrævende forslag, så skal beboermødet have oplyst den konkrete huslejekonsekvens. Og vi bliver pålagt at vurdere, om der er driftsopgaver, som bør konkurrenceudsættes – og altså i givet fald måske udliciteres.

Nye regler om henlæggelser

shutterstock_503073403

Vores afdelinger skal i fremtiden have 30-årige henlæggelsesplaner, der sikrer vedligeholdelsen. Vores administration har i samarbejde med afdelingsbestyrelserne gennemgået henlæggelserne, og det er min påstand, at vores afdelinger har fornuftige planer. Men de skal altså nu være 30-årige. Som noget nyt skal den 30-årige vedligeholdelsesplan hvert femte år gennemgås af en ekstern uvildig byggesagkyndig. Det skal ske første gang inden 1. januar 2022. Dette vil naturligvis være til mærkbar økonomisk fordel for de store konsulentfirmaer, for en ekstern gennemgang vil ikke være billig. Man kunne derfor få den tanke, at denne ide først og fremmest er lavet til ære for disse firmaer. I hvert fald forekommer det mig ikke indlysende, at de skulle være bedre til at vurdere vedligeholdelsesplaner end os selv. Og det er uklart, hvad der vil ske, hvis de anbefaler ændringer i de planer, som afdelingsbestyrelserne har godkendt. I værste fald kunne det give anledning til indgreb fra det kommunale tilsyn, der jo vil granske disse konsulentrapporter og stille spørgsmål, hvis vi ikke retter os efter deres anbefalinger.

shutterstock_536177464_(1)

Vi kan selv klare opgaven

Jeg tror på, at vi i vores boligforening godt selv kan klare opgaven. Det er ikke nødvendigt med en række nye skemaer, flere kommunale medarbejdere og nye kostbare konsulentrapporter. Det burde være nok, at vi kan dokumentere, at vi opnår de resultater på bundlinjen i form af besparelser, som regeringen kræver. Så burde man give os metodefrihed til at løse opgaven. I kommunerne har man efterhånden erkendt, at man skal måle effekten af indsatsen og ikke styre ned i alle detaljer. Nu frygter jeg, at det forældede kommunale kontrolsystem med forsinkelse skal påføres os samtidig med, at man afvikler det andre steder.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-05 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Poul Erik Christensen
Relevant artikel

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-05 September side 18
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2017-05 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data