Effektiviseringer skal give lavere husleje

Inden 2020 skal landets almene boligorganisationer finde besparelser for 1,5 mia. kr. Målet er lavere huslejer. Brabrand Boligforening arbejder lige nu med at afdække mulige effektiviseringsgevinster i bl.a. driftscentrene

Af Keld Laursen

Brabrand Boligforenings repræsentantskab har i forlængelse af regeringens krav om besparelser til huslejenedsættelser gennemført en workshop i starten af november, hvor emnet var fremtidens driftscentre. Analyser viser nemlig, at der kan være væsentlige besparelser ved at gentænke den nuværende organisering i driftscentre.

BBBO_Bronzealdervaenget__0804

Til at stå i spidsen for arbejdet med effektivisering er ansat Mogens Rank som projektleder. Mogens kommer fra en stilling som driftsinspektør hos Alabu Bolig i Aalborg og har stor erfaring med lignende opgaver. I første omgang har Mogens fokus på at afdække muligheder og begrænsninger for besparelser. Det sker i tæt dialog med afdelingerne og medarbejderne i driftsafdelingen.

En del af processen er bl.a. at afgrænse, hvilken kvalitet og serviceniveau, vi ønsker og har mulighed for, samt hvor der er mulighed for at effektivisere. Det kan eksempelvis være inden for indkøb og vores brug af maskiner.

Arbejdet med at afdække mulige effektiviseringer forventes afsluttet i løbet af foråret 2018, og herefter vil bestyrelsen vedtage en plan, der rækker fremad mod en opfyldelse af regeringens krav.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt