Afd. 7: Stor utilfredshed i Afdeling 7, men ikke med bestyrelsen

Afdeling 7 – Hasselhøj

Regler og syn skal til eftersyn

Beboermødet var velbesøgt, og denne gang var det administrationen, især synsteam, der fik alvorlig kritik. Både beretning og seks stillede forslag rettede sig mod syns- og retableringspraksis. Fra administrationen deltog da også både administrationschefen og den juridiske medarbejder, Mette Larsen. Og til trods for al kritik manglede der kandidater til en ny bestyrelse.

Pænt fremmøde til afdelingsmødet, men det kneb med kandidater til afdelingsbestyrelsen.

Pænt fremmøde til afdelingsmødet, men det kneb med kandidater til afdelingsbestyrelsen.

Synsteam fik stærk kritik

Anja Spalding og Dorthe Gottlieb aflagde beretning for afdelingsbestyrelsen: Der er vanskelige og uløste problemer, og der hersker en hel del frustration både i bestyrelsen og blandt beboerne. Mange fra driften er rejst, og det har betydet tab af viden og fremdrift, hver gang en medarbejder er forsvundet. Der arbejdes med at løse problemerne, men der er endnu et stykke til målet.

Driftsområde Hasselager omfatter nu også Afdeling 10 i Harlev, foreløbig som forsøg til nytår, men det er afdelingen her, der især føler sig forsømt. Mange beboere, både fraflyttere og interne, har oplevet uforståelige afgørelser og meningsløse retableringer. Man finder det meningsløst at skulle retablere til tilstanden for 35 år siden; ofte har anmeldepligten ikke været bekendtgjort, og utilfredsheden blandt beboere, der er flyttet internt, er meget stor.

Det virker urimeligt at have pligt til at retablere, hvad man ikke selv har forandret. Og hvorfor skal man slæbe haveredskaber og havemøbler gennem sin bolig? Bestyrelsen ville også gerne have at vide, hvad synsteam koster. Afdelingsbestyrelsen ser gerne, at Afdeling 7 udtræder af ordningen, og finder, at der har været mange tåbeligheder.

Susanne Witting, administrationschef, bemærkede, at regler altid skal følges, uanset hvem der syner, og noterede et ønske om afklaring af modstridende regler. Fra salen var der yderligere kritik og eksempler på utilfredsstillende praksis, men i øvrigt ros til bestyrelsen. Beretningen blev godkendt med enstemmighed.

Kun behersket stigning

Budgettet bevirkede en huslejestigning på 1,2 %, hvori ikke er medregnet henlæggelser til storskraldsordning trods et tidligere fremsat ønske. Der blev spurgt om individuel vandmåling. Dette vil imidlertid ikke bevirke nogen fordel, eftersom udgifterne til etablering, service og aflæsning vil gøre det ufordelagtigt at indføre. Derefter blev budgettet vedtaget. Fire undlod at stemme.

Forandring er nødvendig

Der var seks forslag til behandling, som i høj grad berørte problemerne med syn. Derfor var foreningens jurist, Mette Larsen, til stede og orienterede om råderet og svarede på spørgsmål. Mange af de oplevede problemer er nedarvet, på grund af at det åbenbart ikke har været klart, hvad der gjaldt dengang og nu – hverken for beboere eller personale. Susanne lovede en gennemgang og revision af ordensregler og vedligeholdelsesreglement, og Mette vil sikre at de kommer til at stemme med praksis. Det nødvendiggør en markvandring i afdelingen.

Ingen ville stille op

Der skulle vælges fire medlemmer til en ny afdelingsbestyrelse, men kun to stillede op – nemlig Anja og Dorthe, som så var automatisk valgt. Tilbage i bestyrelsen er så, hvad Dorthe betegnede ”de tre stride kællinger”, og ingen suppleanter. Derfor må der suppleres op på et kommende ekstraordinært møde. Ingen stillede op til Skræppens redaktion.

Eventuelt rummede kun et ønske om bedre oplysning om status for Fritidsforeningen og FAS – og så kunne dirigenten, Johs. Faghtmann, slutte mødet efter tre timer.

Afdelingsmøde

Huslejestigning 0,0 %.
Gennemsnitlig leje: 937 kr. pr. m2.

Hasselhøj består af 101 boliger i størrelsen 1 til 5 rum fra 49 til 129 m2.
Boligerne er udformet som små rækkehuse, hvoraf de fleste er i 1½ plan.

Adresse: Hasselhøj, 8361 Hasselager.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-07 November side 24
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2018-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data