Forstå beboer­demo­kra­tiet, og brug det aktivt

Et levende beboerdemokrati er mennesker, som det kan være svært at lede og styre

I disse turbulente tider med ghettodiskussion, Aarhus Byråds indtil videre enerådige opførsel på området og en endnu ukendt regeringslovgivning på vej er det måske på sin plads med en bekymring, når det handler om beboerdemokratiet.

Men hvorfor? Har der ikke for det meste været plads til den, som skaber sig plads med lovlige midler, lidt fantasi og civilcourage, ved hjælp af samarbejde med andre interesserede parter? Og som via lovlige formidlingskanaler kan formulere sine synspunkter slagkraftigt og med resultater til følge?

Med disse lidt vidtløftige ord vil jeg gerne slå et slag for at definere, skærpe og fokusere forståelsen af beboerdemokratiets ABC.

Som sådan er beboerdemokratiet en enestående lovgivning og praksis, som godt nok ikke har mange årtier på bagen, men som har fungeret rimeligt godt på det praktiske plan i mangen almen boligforening, herunder også i det daglige i Brabrand Boligforening.

Et levende demokrati

Hvad er et beboerdemokrati uden mennesker?
Brabrand Boligforening består, som alle andre organisationer, af mennesker. Der er ikke tale om ”en ressource”, men om levende, uregerlige, dynamiske mennesker, som det ikke er verdens nemmeste opgave at lede.

Beboerdemokratiet er det samme – det er levende og ikke altid nemt at styre. Og det kan lyde kedeligt med al den organisation, økonomi og jura. Men det er pinedød nødvendigt, og vanskeligt at leve foruden.

Men foreningsbestyrelsen og direktionen skal til tider måske have et vink med en vognstang om, at beboerdemokratiet lever og det meste af tiden har det rimeligt godt. Ikke at begge ikke allerede ved det og i det store hele forsøger det bedste, de kan, at efterleve det – men det er godt fra tid til anden at blive mindet om det på en lempelig og diplomatisk måde.


Beboerdemokratiets ABC á la BBBO

Skræppebladets læs-let udgave om beboerdemokrati, som det praktiseres i Brabrand Boligforening

Beboerdemokratiet i Brabrand Boligforening er efter lovgivningen og efterfølgende praksis opdelt i tre niveauer.

Det nederste trin – hvor du som beboer hører til – er din boligafdeling og afdelingsmødet. På sæt og vis er beboerne via afdelingsbestyrelsen i fællesskab deres egen udlejer. Men det kræver, at beboerne på de årlige afdelingsmøder udøver deres stemmeret ved at være til stede, stiller forslag og i øvrigt deltager på forskellig vis, for eksempel i diverse udvalg.

For at kunne udøve sin selvstændige drift og vedligeholdelse skal den enkelte afdeling vedtage sit eget budget og have sit eget regnskab, som boligforeningens administration hjælper med at udarbejde. Som selvstændig enhed er afdelingen ansvarlig for egne beslutninger, således at den i praksis fungerer som en art nonprofitorganisation i den samlede nonprofitorganisation.

Opsamlede overskud bruges som lovpligtige hensættelser, investeringer, vedligeholdelse og til sjove ting som fester for børn og voksne, fest-, sports- og fritidsforeninger, men også til at holde huslejen i ro ved at bruge akkumulerede overskud på fornuftig vis.

Det kunne lyde, som om den enkelte afdeling har sin egen juriske og økonomiske afdeling og ansvar, men det juridiske og økonomiske ledelsesansvar hører til på et andet niveau, nemlig hos foreningsbestyrelsen. Herom senere.

Repræsentantskab

Næste trin i vores pyramide er repræsentantskabet. Hertil vælger de enkelte beboermøder deres repræsentanter, og oftest er det lig med medlemmerne af afdelingsbestyrelsen.

Repræsentantskabet er boligforeningens øverste myndighed. Det har ansvaret for den overordnede politik vedrørende administration, byggeri og vedtægter. Repræsentantskabet vælger boligforeningens bestyrelse, foreningsbestyrelsen, som er trin 3 i vores pyramide.

Foreningsbestyrelse

Foreningsbestyrelsen er det øverste trin og har det overordnede juridiske og økonomiske ledelsesansvar for Brabrand Boligforening og alle dens afdelinger. I praksis betyder det ansvar for drift, udlejning, regnskab, fastsættelse af leje og administration.

Bestyrelsen har desuden ansvaret for at ansætte en direktion, der kan varetage den daglige ledelse af boligforeningen. Det er derfor, at direktionen altid er til stede ved afdelingsmøderne for at sikre, at love og vedtægter overholdes.

Foreningsbestyrelsen har til opgave at sørge for, at boligforeningens virksomhed tilrettelægges, ledes og udøves på en fornuftig og ansvarlig måde i overensstemmelse med gældende love og vedtægter.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Dene side er omtalt på
I dag, fredag d. 16. november - Vores Brabrand:
[...] Det kan være svært at forstå, hvordan beboerdemokratiet i en boligforening som Brabrand Boligforening fungerer. Så nu har Skræppebladets Peter Stampe skrevet beboerdemokratiets ABC. Læs artiklen her [...]
Link: https://voresbrabrand.dk/blog/i-dag-fredag-d-16-november/

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-07 November side 6
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2018-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data