Afd. 4: Advarsel: Byggeudvalg er spild af tid

Afdeling 4 – Gellerupparken

Projektleder kan lyve, uden det får konsekvenser.
Afdelingen sidder tilbage med regningen

Er du beboerdemokrat i Brabrand Boligforening i en afdeling, hvor I skal til at renovere, så overvej grundigt, om et byggeudvalg er noget at spilde tiden på. For selv om udvalget er med til at træffe beslutninger på byggeudvalgsmøder, og det står i referater skrevet af boligforeningens sekretær, så regn ikke med, at beslutningerne bliver gennemført. Og hvis der er tale om en projektleder, der lover mere, end han kan holde, så er det bare ærgerligt.
Gellerupparken afsluttede i januar 2020 fire års arbejde med renoveringer af blok B4 og B7 på Gudrunsvej (dette gælder dog ikke blokkenes udenomsarealer, men det er en hel anden historie).
På samme tid stoppede projektlederen, som det ikke var lykkedes byggeudvalget at holde møder med de sidste to måneder af hans ansættelse.

Lang uenighedsliste

Byggeudvalget stod derfor med en masse uafklarede spørgsmål, hængepartier, der ikke var fundet løsninger på. Da projektlederen var væk, tog direktøren over og blev byggeudvalgets kontaktperson. Det lykkedes først at holde et møde om hængepartierne i marts måned. Her kunne det konstateres, at direktøren ikke mente, at byggeudvalgets klager kunne behandles, fordi renoveringens regnskab var afsluttet. Byggeudvalget og direktøren gennemgik alle tvisterne og udfærdigede i enighed en lang såkaldt ”uenighedsliste” over sager, hvor byggeudvalget mente, afdelingen ikke har fået, hvad der er lovet af projektlederen.
Uenighedslisten blev sendt til foreningsbestyrelsen i august 2020. Konkret handler det blandt andet om manglende opsætning af dørklokker samt et kikhul i hoveddøren hos beboerne i B7. Og så mangler de store lejligheder i blokken i dag en dør ind til stuen, den er forsvundet under renoveringen. Både ringeklokke, kikhul og stuedør er det referatført, at projektlederen har lovet, at det bliver lavet og sat op.

Beklagelse fra foreningsbestyrelsen

Gellerupparkens byggeudvalg har nu modtaget endeligt svar fra foreningsbestyrelsen.
”Det skal dybt beklages, at I er blevet lovet mere, end virkelighed og økonomi har kunnet holde,” lyder svaret fra foreningsbestyrelsen. Det følges op med en opfordring til, at såfremt byggeudvalget ønsker de manglende arbejder udført, så skal udgifterne betales af afdelingens driftsbudget.
Byggeudvalget i Gellerupparken kan i dag konstatere, at referatførte beslutninger i Brabrand Boligforening ikke gælder, og at det bare et dybt beklageligt, hvis en projektleder lyver.
Gellerupparkens afdelingsbestyrelse vil nu skrive til tilsynet om de uretmæssige udgifter, afdelingen bliver påført, fordi en projektleder ikke holder ord.

Blokken med ”den gyldne port” kaldes også B4. Den forreste blok (th) er B7.

Blokken med ”den gyldne port” kaldes også B4. Den forreste blok (th) er B7.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-02 Marts side 24
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2021-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data