Afd. 3: Nyt og fremtidssikret renove­ringsprojekt

Afdeling 3: Skovgårdsparken

Et lille antal fremmødte beboere godkendte 17/12-08 med stort flertal et omfattende og revideret renoveringsforslag

Hvad er baggrunden for en renovering af Afd. III

Vagn Eriksen startede mødet med at gennemgå afdelingens tilstand før og nu.
Afdelingen har allerede tilbage i 1969 haft problemer med utætte vinduer og deraf følgende varmeudslip.
Derefter fik man problemerne med højhusets betonkonstruktioner, som så blev renoveret i 1983.
Senere fulgte en tagrenovation/gavlbeklædningsudbedring i 1987/88.

I 1990 blev der konstateret betonskader samt fuge/og brystningsskader, der krævede en facaderenovering.
Den nedlagte Varmecentral på Karensvej er så dårlig, at den skal udbedres eller nedrives Højhuset har igen så omfattende betonskader, at den igen skal renoveres eller nedrives, men det er en historie for sig, og er ikke omfattet af hverken det oprindelige eller det reviderede projekt.

Det er med baggrund i disse tilstande, og fordi man ønskede en afdeling med en bedre spredning i lejlighedstyper for alle aldersklasser fra unge til gamle, at afdelingsbestyrelsen allerede i 2001 ansøgte Landsbyggefonden om 44 millioner kroner til en renovering af afdelingen.

En beboergruppe gik aktivt ind i udarbejdelsen af et renoveringsprojekt.

Projektet, som er beskrevet i en flot beboerinformationsfolder, blev godkendt af beboerne.
Ansøgninger blev sendt til Landsbyggefonden, der dog mente at renoveringsforslaget krævede for lidt penge. Århus kommune ønskede at kæde højhusrenoveringen sammen med en facaderenovering. Dette var alt sammen ting, der forsinkede igangsættelsen af projektet..

På nuværende tidspunkt har afdelingen en Landsbyggefondgaranti på 110 millioner kroner, og man håber så på, at entreprenøren vil stå ved deres oprindelige tilbud.

Hvorfor er der fremlagt en ny og udvidet renoveringsplan for afd. III?

Brabrand Boligforening har udarbejdet en ny politik på energi- og miljøområdet, således at den er opdateret med de overordnede retningslinier i boliglovene.

Man har derfor givet entreprenøren, der udarbejdede det oprindelige forslag, frie hænder til at forbedre forslaget, så det kan leve op til de nye energi- og miljømæssige tiltag på boligområdet.
Landsbyggefonden vil stadig opretholde tilsagn om bevilling også med en udvidet ny og mere omfattende renoveringsplan.

Boligforeningens bestyrelse har haft meget fokus på energi- og miljøproblemer omkring boligområdet, og har derfor været på tema-tur til Østrig og Schweiz, hvor man er langt foran med bygning og renovering af miljørigtige boliger ved hjælp af tilstrækkelig tæt isolering samt varmepumper.

Danske firmaer står bl.a. for udvikling af teknikken, som fungerer og er konkurrencedygtig;
men eksporterer det til udlandet, da der ikke har været interesse for det herhjemme.

Det er brugte og kendte teknikker

Enten kan en sådan ny teknik gennemføres som et enkeltstående projekt, eller som en del af et i forvejen planlagt renoveringsarbejde, og derfor er afdelingens planlagte renovering taget op og sat i nyt perspektiv. Der er brug for, at man tager fat på energiområdet, og derfor har man koblet energiforbedringer til netop dette renoveringsprojekt.

For beboerne i afdelingen vil det betyde en stor besparelse på varmeudgifter. Energiafgifter bliver nok den ”skruenøgle”, som der afgiftsmæssig reguleres på i fremtiden, og forventningerne er stigende afgifter for at nedsætte forbruget.

En renovering, hvor man udvider det i forvejen planlagte renoveringsarbejde med omlægninger til næsten passive-energihuse, med ny energibesparende teknik, vil have foreningens fulde opbakning og støtte.

Ved at udvide en renovering med teknik, der kan gøre boligerne til ”nul – eller næsten ingen energiforbrugende huse, da er afdelingsbestyrelsen på forkant med udviklingen, og er også med til at gøre boligerne ”attraktive” for fremtiden.

Hvad indebærer en ny udvidet og energivenlig renoveringsplan


Afd.bestyrelsen har fået lavet overslag over 4 renoveringsprojekter, hvoraf den største og mest udvidede indebærer:
Renovering af faldstammer (en forbedring der snarest bliver nødvendig)

  • Udskiftning af vinduer
  • Reparation af fugninger
  • Facaderenoveringer
  • Tagrender

Hvilken model er mest fordelsagtig?

Man tager således alt med, der trænger, og oveni omlægning af varmesystem, således at energiforbruget til varme kan reduceres ned til 1/10 af nuværende forbrug.
Afd. Bestyrelsens forslag er en total-renovering, men man er klar over, at et sådan projekt kun kan blive til noget, hvis huslejestigningen kan bringes ned på et realistisk niveau.

Hvis den værst tænkelige situation skulle opstå, og renoveringen ikke kan finansieres så udgiftsneutral som muligt, så kan afd.bestyrelsen ikke gå ind for et så omfattende projekt.

Selv om det oprindelige renoveringsforslag er godkendt og har fået tilsagn om finansiering, så skal et nyt og radikalt ændret forslag behandles og godkendes på et beboermøde.

Man fik udleveret budgetoverslag på det oprindelige projekt og på et projekt, der indeholder en totalrenovering incl. energiforbedring.

Det oprindelige projekt har et overslag på knap 143.000.000 og det udvidede projekt på knap 227.000.000

Hvordan er det at bo i en passiv-energi-bolig

Der blev stillet spørgsmål ved disse ting:
Man har hørt om de nye meget isolerede passiv-energi-huse, der bygges, hvor et ventilationssystem genbruger luften igen og igen, det lyder ikke, som om det giver et ideelt indeklima?
Svar: I det nye varmesystem, der er udviklet, udskiftes luften kontinuerligt og alle tilgængelige undersøgelser viser, at indeklima er klart forbedret.

Set i tidsperspektiv og med bare en energistigning på 5% om året, så vil projektet have tjent sig ind igen om 35 år.
Dette kan ingen beboer bruge til noget, men man slog fast, at den enkelte beboer allerede kan se en privat varmebesparelse fra dag 1, når renoveringen er gennemført..

Afd. III bliver det første forsøgsprojekt på en energivenlig og miljørigtig bolig

Hvis projektet godkendes, hvornår kan man så gå i gang, og hvor længe varer renoveringen?
Overslag og materiale til Landsbyggefonden med henblik på fornyet ansøgning kan hurtigt være færdig,
Og først i det nye år præsenteres det. Derefter regner man med en hurtig indstilling til godkendelse.
Man regner med, at renoveringen tager ca. 2 år.

Beboere spurgte om, hvordan man er stillet under renoveringen, bliver der behov for genhusning?
Der blev svaret, at med de hensyn, der altid bliver taget under renoveringer, så tager beboerne det som regel fint, og vælger at blive boende i boligen under en renovering.

Der var derefter usikkerhed omkring, hvad man skulle stemme om, og også usikkerhed omkring hvad det nye projekt indebærer omkring ventilation og isolering. Man kom dog frem til, at der jo ikke var nogle ændringer af den oprindelige vedtagne renoveringsplan, kun at der var sat noget mere renovering på end oprindeligt. Til trods for usikkerheden havde man en fornemmelse af, at de fremmødte beboere ønskede at give projektet en chance for realisering.

Det nye fremlagte renoveringsprojekt, hvor afd. bestyrelsen blev bundet op på en udgiftsneutral finansiering, blev herefter godkendt af et næsten enstemmig flertal af de fremmødte beboere.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-01 Februar
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2009-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data