Afd. 1: Forårsmøder i afdeling 1

Afdeling 1 – Hans Broges Parken

Oversvømmelse og renovering

Af Inger Bloch, foto Martin Krabbe

Vand i kælder
For et par uger siden kom der en masse vand på gulvene i kælderen i blok C. Årsagen var brud på en fjernvarmeledning.
Røret er nu repareret, men det bliver nødvendigt at skifte det helt ud.

Beboermøder om renoveringen
Der er blevet afholdt to møder i april – ét for Udsigtens beboere og ét for beboere i blokkene.

Formålet med disse møder var at levere et beslutningsgrundlag i forbindelse med renoveringsprojektet, som forventes at komme til afstemning på et ekstraordinært beboermøde i maj.
Forud for møderne var udsendt et fyldigt materiale til alle husstande med oplysninger om projektets indhold og forskellige beregninger for energi og husleje efter renoveringen.
Der blev diskuteret og besvaret spørgsmål – det vil jeg ikke referere nu – men jeg vil prøve at fortælle om den forventede huslejeudvikling efter en renovering.

Det samlede renoveringsprojekt er på næsten 148 millioner kr. Landsbyggefonden går ind med 110 millioner kr. og de sidste 38 millioner skal tilføres på andre måder.

For at udnytte Landsbyggefondens lånetilbud skal projektet igangsættes i 2017. Når renoveringen er gennemført (i 2018 eller 2019), og regnskabet foreligger, kommer der en huslejestigning.

Med driftsstøtte/huslejesikring fra Landsbyggefonden vil stigningen blive fastholdt på 150 kr. pr. kvadratmeter pr. år i de første fire år efter renoveringen; driftsstøtten vil herefter blive nedtrappet med 9 kr. pr. kvadratmeter pr. år i løbet af de følgende 10 år. Efter de 10 års nedtrapning ophører driftsstøtten helt.

Dette betyder, at huslejen til den tid (ca. 16 år fra nu) vil stige voldsomt!

En opfordring
Læs de tidligere udsendte papirer igennem en gang til (der er også noget om besparelser på energien), og mød op til det ekstraordinære afdelingsmøde, hvor der skal stemmes om renoveringsprojektet!
Del eller print denne side:   
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt