Afd. 1: Forårsmøder i afdeling 1

Afdeling 1 – Hans Broges Parken

Oversvømmelse og renovering

Vand i kælder

For et par uger siden kom der en masse vand på gulvene i kælderen i blok C. Årsagen var brud på en fjernvarmeledning.
Røret er nu repareret, men det bliver nødvendigt at skifte det helt ud.

Beboermøder om renoveringen

Der er blevet afholdt to møder i april – ét for Udsigtens beboere og ét for beboere i blokkene.

Formålet med disse møder var at levere et beslutningsgrundlag i forbindelse med renoveringsprojektet, som forventes at komme til afstemning på et ekstraordinært beboermøde i maj.
Forud for møderne var udsendt et fyldigt materiale til alle husstande med oplysninger om projektets indhold og forskellige beregninger for energi og husleje efter renoveringen.
Der blev diskuteret og besvaret spørgsmål – det vil jeg ikke referere nu – men jeg vil prøve at fortælle om den forventede huslejeudvikling efter en renovering.

Det samlede renoveringsprojekt er på næsten 148 millioner kr. Landsbyggefonden går ind med 110 millioner kr. og de sidste 38 millioner skal tilføres på andre måder.

For at udnytte Landsbyggefondens lånetilbud skal projektet igangsættes i 2017. Når renoveringen er gennemført (i 2018 eller 2019), og regnskabet foreligger, kommer der en huslejestigning.

Med driftsstøtte/huslejesikring fra Landsbyggefonden vil stigningen blive fastholdt på 150 kr. pr. kvadratmeter pr. år i de første fire år efter renoveringen; driftsstøtten vil herefter blive nedtrappet med 9 kr. pr. kvadratmeter pr. år i løbet af de følgende 10 år. Efter de 10 års nedtrapning ophører driftsstøtten helt.

Dette betyder, at huslejen til den tid (ca. 16 år fra nu) vil stige voldsomt!

En opfordring

Læs de tidligere udsendte papirer igennem en gang til (der er også noget om besparelser på energien), og mød op til det ekstraordinære afdelingsmøde, hvor der skal stemmes om renoveringsprojektet!

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-04 Maj/juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-04 Maj/juni side 16
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2016-04 Maj/juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data