Der indkaldes herved til generalforsamling i Brabrand Boligforenings fritidsforening

af Fritidsforeningen

Torsdag, den 28. maj 2008 kl. 19.00
i Tousgaardsladen, Edwin Rahrsvej 6 B

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
• Fritidsforeningens årsberetning til godkendelse
• Fritidsforeningens Aktivitetsstøttes årsberetning til orientering
3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
• Fritidsforeningen
• Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte (FAS)
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af en parlamentarisk revisor og en revisorsuppleant
8. Eventuelt

Forslag til vedtægtsændringer skal være skriftlige og sendes til formanden Inga Andersen, så de er fremme senest 14 dage før generalforsamling­en.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt