Helhedsplanen

Spændende forhandlinger om helhedsplan

af Keld Albrechtsen, næstformand i Brabrand Boligforening

Århus kommune og Brabrand Boligforening er nu inde i spændende og afgørende forhandlinger om Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj. På et møde d. 22. juni skal grundlaget for den såkaldte dispositionsplan godkendes, så arbejdet med planen efter en offentlig debat kan blive godkendt af byrådet og boligforeningens repræsentantskab i første halvår 2010. Afdelingsbestyrelserne i Gellerup og Toveshøj har udarbejdet deres forslag og ønsker, og derfor er boligforeningen nu klar til at aftale grundlaget med kommunen.

Visualisering af et af arkitektforslagene

Visualisering af et af arkitektforslagene

Vores ønsker
De to afdelingsbestyrelser har indleveret en lang række forslag til skabelse af ungdomsboliger, ældreboliger, sundhedscenter, ungdomshus, rådhusplads, kultur, moske og meget, meget mere. Nu skal der regnes på det hele – og det skal besluttes, hvor stor en andel af boligerne i området, som i fremtiden skal være almene boliger, medejerboliger, andelsboliger og ejerboliger – og om der skal udpeges en blok til forsøg med salg af almene boliger. Samtidig ønsker vi en energimålsætning, så hele bydelen lever op til byrådets plan om et CO2-neutralt Århus. Vi skal gå i spidsen, når det gælder energibesparelser, vedvarende energi og kollektiv trafik. Vi abejder nu konkret på, at få bydelen optaget som foregangskvarter i kommunens kommende klimaplan.

Enighed om væsentlige punkter
Der er allerede opnået enighed mellem kommunen og boligforeningen om en række væsentlige punkter. Grundlaget for den ny dispositionsplan bliver forslaget om en bydel med en bygade, der skal gå fra City Vest til Toveshøj via et centralt torv ved Yggdrasil. Der er også enighed om at etablere tværgående veje, der kan åbne kvarteret ind mod byen og sikre god adgang for den kollektive trafik. Endlig er der enighed om at etablere en sammenhængende grøn kile, der via Toveshøj og Gellerup forbinder de rekreative områder i Skjoldhøjkilen og Hasle Bakker med Brabrand sø-området. Og endelig skal der etableres erhverv, udddannelsesinstitutioner m.v. på det tidligere motorvejsareal ud mod Ringvejen. Vi ønsker fra boligforeningens side at få et sundhedscenter i Toveshøj, der kan blive en del af et levende centrum i området med butik og andet – og at dette center forbindes med Torvet i Gellerup og bygaden. Dette forhandler vi med kommunen om i øjeblikket.

En knast i forhandlingerne
Den største knast i forhandlingerne er en aftale om den fremtidige sammensætning af forskellige type boliger i området. Vi har spillet ud med et forslag om, at det skal ende med 50% almene familieboliger og så skal resten af boligerne, herunder et betydeligt antal nybyggede boliger, være medejerboliger, ungdomsboliger/ældreboliger, andelsboliger og privat ejerboliger. Dette skal gennemføres på en sådan måde, at vi har en tryghedsgaranti, der sikrer, at ingen mod deres vilje tvinges til at flytte fra området på grund af helhedsplanen.

Her og nu

Samtidig arbejder afdelingsbestyrelserne, Hejredalskollegiet, kommunen, Gellerup Højskole, Cirkus Tværs, foreningerne og mange andre på at skabe liv i kludene her og nu. Der forhandles af start på Gellerup Højskole i kollegiet i 2010 (i tre blokke) og om sundhedscafé i Toveshøj samt om etablering af Foreningernes Hus. Og der arbejdes med planer og yderligere forbedringer af de grønne områder og meget mere.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt