Foreningshus, Fritidspatrulje og samarbejde til Gellerup

Gellerupparken og Toveshøj fik ja til boligsocial helhedsplan til 16 millioner kroner

Nordgårdskolen bliver rammen om det kommende Foreningernes Hus, og Fritidspatruljen kommer til at skabe masser af liv og aktivitet mellem blokkene. Det ligger fast, efter at Landsbyggefonden kort før sommerferien gav positivt tilsagn om støtte på 12,7 millioner kroner til den boligsociale indsats i de to boligafdelinger. Århus Kommune støtter planen med to millioner kroner, og beboerne betaler selv et tilsvarende beløb over huslejen.

urh-arkiv-nordgaardskolen-rcv28529

Det positive svar betyder, at Gellerup og Toveshøj efter mange års snak nu kan tage hul på det store foreningsprojekt, der skal samle lokalområdet og give plads til 15-20 lokale forening­er under samme tag på den nedlagte skole.
Lige nu er stillingen som leder af Foreningernes Hus slået op med forventet ansættelse i løbet af efteråret. Når lederen er fundet, begynder arbejdet med at organisere foreningshuset i tæt samarbejde med de foreninger, som skal bruge huset.

Stærke unge

Fritidspatruljen skal på sigt også have adresse i Foreningernes Hus. En leder af patruljen er for øjeblikket ved at blive ansat, og derudover skal der ansættes 10 unge fra Gellerupområdet, som får til opgave at skabe leg og venskaber blandt børnene mellem blokkene.

Endelig er man også i fuld gang med at ansætte en sekretær for Samvirket i Gellerup og Toveshøj, der er et bredt samarbejde imellem boligforeningen, politiet, Århus Kommune, Gellerup Kirke, moskeerne samt diverse foreninger og frivillige ildsjæle. Sekretæren skal være med til at koordinere og støtte op omkring alle de forskellige initiativer og aktiviteter, som beboerne og samarbejdspartere i Samvirket finder på at sætte i gang.

Den nye boligsociale helhedsplan strækker sig over de kommende fem år.

I næste nummer af Skræppebladet vil de nye boligsociale medarbejdere blive præsenteret.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-07 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Dene side er omtalt på
Skraeppebladet.dk: Venskabsfamilier møder borgmester til arabisk dans:
Link: skraeppebladet.dk/2010/04/venskabsfamilier-m%c3%b8der-borgmester-til-arabisk-dans/

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-07 September
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2009-07 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data