Foreningshus, Fritidspatrulje og samarbejde til Gellerup

Gellerupparken og Toveshøj fik ja til boligsocial helhedsplan til 16 millioner kroner

af Helle Hansen – arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen (kun online)

Nordgårdskolen bliver rammen om det kommende Foreningernes Hus, og Fritidspatruljen kommer til at skabe masser af liv og aktivitet mellem blokkene. Det ligger fast, efter at Landsbyggefonden kort før sommerferien gav positivt tilsagn om støtte på 12,7 millioner kroner til den boligsociale indsats i de to boligafdelinger. Århus Kommune støtter planen med to millioner kroner, og beboerne betaler selv et tilsvarende beløb over huslejen.

urh-arkiv-nordgaardskolen-rcv28529

Det positive svar betyder, at Gellerup og Toveshøj efter mange års snak nu kan tage hul på det store foreningsprojekt, der skal samle lokalområdet og give plads til 15-20 lokale forening­er under samme tag på den nedlagte skole.
Lige nu er stillingen som leder af Foreningernes Hus slået op med forventet ansættelse i løbet af efteråret. Når lederen er fundet, begynder arbejdet med at organisere foreningshuset i tæt samarbejde med de foreninger, som skal bruge huset.

Stærke unge
Fritidspatruljen skal på sigt også have adresse i Foreningernes Hus. En leder af patruljen er for øjeblikket ved at blive ansat, og derudover skal der ansættes 10 unge fra Gellerupområdet, som får til opgave at skabe leg og venskaber blandt børnene mellem blokkene.

Endelig er man også i fuld gang med at ansætte en sekretær for Samvirket i Gellerup og Toveshøj, der er et bredt samarbejde imellem boligforeningen, politiet, Århus Kommune, Gellerup Kirke, moskeerne samt diverse foreninger og frivillige ildsjæle. Sekretæren skal være med til at koordinere og støtte op omkring alle de forskellige initiativer og aktiviteter, som beboerne og samarbejdspartere i Samvirket finder på at sætte i gang.

Den nye boligsociale helhedsplan strækker sig over de kommende fem år.

I næste nummer af Skræppebladet vil de nye boligsociale medarbejdere blive præsenteret.
Del eller print denne side:  


Tilbagevisende links

Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt