Beboer­demo­kra­ti sat udenfor af VK-regeringen, DF og RV

Efter den nye boligaftale vil det være muligt for Kommunalbestyrelsen at vedtage en helhedsplan som indholder nedrivning af boligblokke i Gellerup efter partiet Venstres ønske.

Den nye boligaftale tilsidesætter nemlig afdelingsmødet som afgørende for vedtagelse af en helhedsplan!
Boligdemokratet er skudt i sænk, Kommunalbestyrelsen er “Øverste myndighed”.

Her er et uddrag af boligaftalen:
”Øverste myndighed får mulighed for i forbindelse med større renoveringer, større energibesparende foranstaltninger, boligsociale helhedsplaner og fremtidssikring af bebyggelsen at træffe beslutning, som ellers er afdelingens kompetence. Projekter, som hovedsagelig tager sigte på udskiftning af køkken og bad kan dog ikke gennemføres uden afdelingens godkendelse.

Uenighed om øverste myndigheds kompetence kan af den enkelte lejer indbringes for beboerklagenævnet. Øverste myndighed anvendelse af adgangen til at træffe beslutning som foreslået indberettes til Velfærdsministeriet med henblik på en løbende vurdering af adgangen. Adgangen evalueres ved udgangen af 2011. Evalueringen drøftes med forligspartierne”

Den nye boligaftale er lavet af VK regeringen sammen med støttepartierne Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

Ole Vad Odgaard
Beboer i Brabrand Boligforening

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-07 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-07 September
i sektionen Læserbreve

forsiden af magasinet 2009-07 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data