Shaqo Jounior har godt tag i de unger, som vil vide mere

Vejledningen af de unge drenge og piger, når hele vejen rundt om den unge

af Helle Hansen – foto af Ghassan Hassoun

I december måneds kulde og mørke tid arrangerede Shaqo Junior en torsdag i december en pigeaften. Aftenen var forberedt af nogle af projektets piger, og formålet var at tiltrække de unge piger.

Fahiba Mohamed på 19 år var en af de piger, der deltog i Shaqo Juniors pigeaftenen. Hun er en ung somalisk pige, som har tilmeldt sig Shaqo Junior for at få vejledning til uddannelse. Hun beskriver Shaqo Junior, som et projekt, der har fokus på at hjælpe unge piger, uanset om de har tørklæde på eller ej.

Konsulent Najma A. Mohamoud sammen med Fahiba Mohamed

Konsulent Najma A. Mohamoud sammen med Fahiba Mohamed

”Shaqo Junior ser hele tiden på vores ønsker og tager udgangspunk i det, vi har brug for, og gør uddannelse eller fritidsjob muligt for os,” siger Fahiba og roser oplevelsen af pigeaftenen, som hun fortæller, var en hyggelig aften med mange piger. Pigerne, som deltog i arrangementet, havde forskellige nationaliteter, kulturer, alder og uddannelser. Fælles for dem alle var, at de alle havde nogle fortællinger og oplevelser, som de ville dele med hinanden.

”Jeg mødte nogle piger, som jeg kunne forstå og dele mine idéer med. Det var også spændende, at høre om deres ønsker og de mange gode ideer, som de havde med sig,” siger Fahiba.
pigerne selv stod for madlavningen, som de havde fået frihed til at forberede efter egne ønsker.

”Vi var frie, og vi var alle sammen piger, så det var bare fantastisk,” siger Fahiba med et stort smil og fortæller, at hun håber, at de næste pigeaftener også bliver præget af hygge og spændende oplevelser, for ifølge Fahiba er Shaqo Junior et projekt, der samler alle unge piger i noget, de alle kan få meget ud af og giver dem god mulighed for at inspirere hinanden.

Fahiba understreger, at hendes oplevelser fra Ung til Ung aktiviteter også har været med til at udvikle hende socialt og har givet hende mange gode idéer.

”Jeg glæder mig allerede til den næste pigeaften” siger Fahiba glad, for på de kommende pigeaftener vil der være mere fokus på uddannelse, men aftenerne vil også fortsat være præget af hygge og snak.

Pigerne nød hjemmelavet pizza og tøsesnak

Pigerne nød hjemmelavet pizza og tøsesnak

Udgangspunkt i den enkelte unge
Shaqo Junior møder de unge med positive forventninger og respekt og tager udgangspunkt i den enkelte unges familie, kulturelle baggrund, egenskaber og barrierer og stiller krav og forventninger om ansvarlighed.

”Vi støtter de unge, rådgiver dem i deres uddannelses- og jobvalg og hjælper dem med at afklare deres ønske,” foræller Ghassan Hassoun, der er projektleder. Shaqo Junior er et frivilligt projekt, hvor den unge selv kan henvende sig og opsøge hjælp eller få støtte til både uddannelse og job.

Hvad angår uddannelse tilbyder Shaqo Junior den unge en helhedsorienteret vejledning, hvor der er en tæt kontakt og opfølgning til den enkelte, derudover er der samarbejde med forældrene.

”Vi har også tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner og samarbejdsaftaler med UU-vejledning i Århus, som også er med til at skabe rammer for den unge. Og Shaqo Junior tilbyder også de unge hjælp og støtte til at finde fritids-, deltids- eller fuldtidsjob samt forberedelse og træning til jobsamtaler,” foræller Ghassan Hassoun.

Ung til ung aktiviteter fra Shaqo Junior
Shaqo Junior er også et projekt, hvor de unge får mulighed til at udfolde sig, bruge og netværke med hinanden. De unge har mulighed for at være med til at forme og deltage i ung til ung-aktiviteter, som er målrettet deres behov for vejledning til uddannelse og job.

Det er primært Shaqo Juniors juniorkonsulenter, der står for at skabe rammerne og aktiviteterne med de unge og for de unge. Den anden del af ung til ung-konceptet er også at give de unge indflydelse på, hvad og hvordan der arbejdes i Shaqo Junior.

”Vi lytter til de unges gode råd og idéer og tilpasser vores tilbud, så de matcher deres behov for vejledning,” fortæller Ghassan Hassoun.

Det sker i 2010
I 2010 har Shaqo Junior fokus på at fastholde de unge i uddannelse blandt andet gennem tæt opfølgning, vejledning, lektiehjælp og forældresamarbejde.

Der vil i det nye år også komme aktiviteter kun for drenge, som for eksempel en drengeaften. Derudover vil Shaqo Junior lave arrangementer for alle unge både drenge og piger.

Aktiviteterne vil kunne være et ungeforum, ture/udflugter og mange uddannelsesrelaterede arrangementer som f. eks lærepladsdag, 9.-10.kl.-dag, forberedelse til optagelsesprøven til gymnasiet, besøg på forskellige ungdomsuddannelser og virksomheder.

Lektiehjælp i Shaqo Junior:
– Tirsdag 15.00-17.00: Tysk, dansk
– Onsdag 15.30-18.00: Engelsk
-Torsdag 15.30-18.00: Matematik

Er Shaqo Junior noget for dig eller din søn/datter, og kunne du tænke dig at høre mere om projekt så ring på: Ghassan 28 15 80 37, gmh@shaqojunior.dk eller Najma 28 18 48 69, namo@shaqojunior.dk.

Fakta om Shaqo Junior
  • Et to års projekt som er støttet af LBR (Det Lokale Beskæftigelses Råd) fra 1. feb.09 – 31. jan. 2011
  • Shaqo Junior arbejder med unge flygtninge og indvandrere mellem 16-24 år.
  • Shaqo Junior er et nytænkende og holistisk vejledningsprojekt for unge i Århus Kommune.
  • Mere end 95% af de unge opsøger selv Shaqo Junior.
  • En lille gruppe unge bliver henvist af kommunen.
  • Shaqo Junior er en del af Akantus Aps, som arbejder med udvikling og coaching.Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt