Indkaldelse til general­forsamling i Brabrand Bolig­forenings Fritids­forening

20/5-2010 i Brabrand Boligforenings Fritidsforening

Der indkaldes herved til generalforsamling i Fritidsforeningen

torsdag, den 20. maj 2010 kl. 19.00

i Tousgaardsladen, Edwin Rahrsvej 6 B

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

 • a Fritidsforeningens årsberetning til godkendelse
 • b Fritidsforeningens Aktivitetsstøttes årsberetning til orientering

3. Aflæggelse af regnskab til godkend­else

 • a Fritidsforeningen
 • b Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg til bestyrelsen er:
Dagny Mikkelsen – modtager genvalg
Arthur Sletting – modtager genvalg
Youssef Kader – modtager genvalg
Jytte Lausen – modtager genvalg
-som suppleant:
Naif Moustafa – modtager genvalg
Valg af 1 parlamentarisk revisor og 1 revisorsuppleant
På valg som revisor er:
Finn Pedersen
På valg som suppleant er:
Rene Skovsager

8. Eventuelt

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-04 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-04 Maj side 32
i sektionen Aktiviteter

forsiden af magasinet 2010-04 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • kl. 19
  Indkaldelse til generalforsamling i Brabrand Bolig­forenings Fritids­forening
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data