Indkaldelse til generalforsamling i Brabrand Boligforenings Fritidsforening

20/5-2010 i Brabrand Boligforenings Fritidsforening

af Inga Andersen – formand, Brabrand Boligforenings Fritidsforening

Der indkaldes herved til generalforsamling i Fritidsforeningen

torsdag, den 20. maj 2010 kl. 19.00

i Tousgaardsladen, Edwin Rahrsvej 6 B

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

  • a Fritidsforeningens årsberetning til godkendelse
  • b Fritidsforeningens Aktivitetsstøttes årsberetning til orientering

3. Aflæggelse af regnskab til godkend­else

  • a Fritidsforeningen
  • b Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg til bestyrelsen er:
Dagny Mikkelsen – modtager genvalg
Arthur Sletting – modtager genvalg
Youssef Kader – modtager genvalg
Jytte Lausen – modtager genvalg
-som suppleant:
Naif Moustafa – modtager genvalg
Valg af 1 parlamentarisk revisor og 1 revisorsuppleant
På valg som revisor er:
Finn Pedersen
På valg som suppleant er:
Rene Skovsager

8. Eventuelt
Del eller print denne side:   
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt