Visioner for Gellerup og Toveshøj

DebatindlægDet er dejligt at læse interview med rådmand Jacob Bundsgård, der viser, at han har visioner for Gellerup og Toveshøj og ønsker en god helhedsplan.

Han er inde på, hvordan vi kan tiltrække nye beboere til området. Det kan bl.a. ske ved at bygge nye boligtyper og ved at ombygge f.eks. de eksisterende små lejligheder. Faktisk står vi i dag med det problem, at det er blevet sværere at udleje boliger i Gellerup og på Toveshøj.

Undersøgelser på landsplan viser, at der er mindre efterspørgsel efter store familielejligheder. Og byrådet har indført en kombineret udlejning, som øger antallet af tomme boliger væsentligt. I Gellerup stod der i marts 41 lejligheder tomme, og på Toveshøj var der 16. Det koster mange penge i lejetab. Det kan ende med et tab i år i de to afdelinger på tæt ved 5 millioner kroner tilsammen. Helhedsplanen er nødvendig for at sikre de to afdelingers fremtidige udlejning og økonomi samt for at sikre, at udgifterne ikke væltes over på boligforeningens øvrige afdelinger.

Derfor er det helt centralt, når rådmanden lægger så stor vægt på, at vi skal skabe almene boliger i området, som kan udlejes i de kommende år. I den forbindelse skal vi ikke alene søge at tiltrække nye beboere, men vi skal samtidig gøre alt, hvad vi kan, for at holde fast på de beboere, vi allerede har.

Derfor er det også centralt i planen, at hvis der rives nogle lejligheder ned, så findes der en tryghedsgaranti, som sikrer, at man kan blive boende i en tilsvarende lejlighed i Gellerup, og at man får hjælp med flytningen. Derudover vil vi gerne gøre en indsats for at forbedre vedligeholdelsen i alle lejlighederne.

Når helhedsplanen har været i høring, skal der i juni forhandles mellem kommunen og boligforeningen om den endelige udgave af helhedsplanen Her vil vi gerne have en ny vedligeholdelsesplan vedtaget, hvilket selvfølgelig vil koste nogle penge. Det er nødvendigt, hvis vi skal holde fast i de nuværende beboere og også skaffe nogle nye!

Udgifterne til tab på tomme lejligheder i de to afdelinger og midler til at hæve standarden i lejlighederne skal ikke lægges på huslejen, for så bliver der endnu flere tomme lejligheder. Dog kan der selvfølgelig godt indføres ordninger, hvor beboerne kan vælge forskellige forbedringer i deres lejligheder mod at betale en huslejestigning.

I boligforeningen vil vi ikke rive boliger ned bare for at rive ned og ejheller for at ændre beboersammensætningen. Vi vil kun acceptere de nedrivninger, der kan være nødvendige for at skabe en sammenhængende god bygade med mange nye arbejdspladser, butikker, erhverv, kultur og uddannelse. Med de meldinger, som en række rådmænd – og nu senest Jacob Bundsgård – har givet her i Skræppebladet i de seneste numre, ser jeg gode muligheder for, at vi kan forhandle os frem til en rigtig god aftale i juni, når vi også har hørt og læst de mange høringssvar fra beboerne, foreningerne og borgerne i Århus.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-04 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-04 Maj side 18-19
i sektionen Debat

forsiden af magasinet 2010-04 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data