Afd. 4+5: 1.155 underskrifter mod nedrivning indsamlet i Gellerup­parken

Afdeling 4: Gellerupparken. Afdeling 5: Toveshøj

Protestgruppen mod nedrivning har afleveret de indsamlede underskrifter som høringssvar til Helhedsplanen

Høringssvar afleveret foran rådhuset

Den 6. maj 2010 var en dejlig forårsdag, men også dagen hvor Rima og Khaled fra Protestgruppen mod nedrivninger afleverede en stor stak underskriftslister, indsamlet vinteren over hos Gellerupparkens beboere.

Afleveringen fandt sted foran byens rådhus, hvor Stadsarkitekt Gösta Knudsen på byrådets vegne modtog de mange underskriftslister, der blev afleveret som høringssvar til den nu afsluttede høringsfase af Helhedsplanen. Gruppen forventer, at underskriftindsamlingens appel: Nej til nedrivninger af gode almene boliger, kan blive et stærkt argument mod Borgmesterens og byrådsflertallets projekt: nedrivning af et stort antal almene boliger i Gellerup.

I Høringssvaret skriver gruppen også: ”Vil man forbedre livet for beboerne i Gellerup, er der brug for en helhedsplan, som handler om at imødekomme behov for de mennesker, som bor i området”.

Stadsarkitekt Gösta Knudsen modtager underskriftslistern. Det er Rima og Khaled fra Protestgruppen mod nedrivninger, der afleverer.

Stort nej til nedrivninger

Blandt borgerne i Gellerupparken har 1.155 lejemål sagt nej til nedrivning, mens kun 77 har sagt ja, omregnet til procent af alle 1.776 lejemål i Gellerup bliver det 65%, der siger nej til nedrivning, og kun 4%, der siger ja.

Der var 544 lejligheder, hvor ingen var hjemme, eller lejligheden var tom.
Hertil siger protestgruppen: ”Hvis vi går ud fra den samme høje andel siger nej, hvor folk ikke var hjemme, bliver nej-procenten endnu højere.

Protestgruppen mener

Helhedsplanen handler ikke kun om fysiske ændringer, men også om at fjerne borgere fra området, hvilket kan gøres ved nedrivninger. Mange gellerup-borgere har boet på stedet i en årrække og er glade for deres almene boliger. Selv om der er planer om at bygge nye ejerboliger, er disse ikke en økonomisk mulighed for det store flertal af borgerne i Gellerupparken.

Mange gellerup-borgere har tidligere oplevet at blive fordrevet fra deres hjem. De bor nu i et demokratisk land og håber at kunne blive i deres bolig.

Protestgruppen afslutter med en appel til byrådet: ”Vi vil derfor bede jer ændre helhedsplanen, så gellerup-borgere ikke bliver tvunget ud af deres boliger, og så vi får en social ansvarlig helhedsplan, til gavn for os, der bor her nu.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-05 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-05 Juni side 22
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2010-05 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data