Bestyrelsesarbejde under lup

Anett Sällsäter Christiansen er en af de ikke etniske danskere, der gør Gellerup/Toveshøj et bedre sted at leve. Anett har boet og været aktiv i området i mange år. Hun er uddannet pædagog og fået udgivet bogen “Brabrand 8220 – en ung kvindes fortælling”.
Siden 2009 har Anett været medlem af afdelingsbestyrelsen i Toveshøj. I denne artikel fortæller Anett om de erfaringer, hun har som afdelingsbestyrelsesmedlem i Brabrand Boligforening.
/red

Tanker om en bestyrelses arbejde og formål

I marts måned havde afdeling 5 i Toveshøj en arbejdslørdag, hvor vi deltog i en workshop. Det var en interessant workshop på mange måder, fordi den belyste vores egne forventninger til hinanden og til at sidde i en bestyrelse herunder private interesser at involvere sig i bestyrelsesarbejde. Workshoppen fik yderligere belyst bestyrelsens mange opgaver og hvor meget den egentlig er involveret i, som kan være usynligt for udefrakommende. Tid, energi og lyst som vi bruger en del af vores fritid på, som måske ikke var så synlig for beboerne, så derfor denne lille artikel fra mig.

Det, som vi bl.a. kom frem til den dag, var, at vi alle havde det tilfælles, at vi ønsket at have en god dialog med vores beboere og foreninger i afdelingen. Og være med til at give dem en god og rigtig information. Men også få samlet trådene og være redskabet til at fremføre og varetage deres ønsker og interesser. Herunder få sat præg på området og dets aktiviteter og events. Med andre ord være brobyggere mellem beboer og boligforeningen samt andre instanser.

Frivilligt erhverv

Posten som bestyrelsesmedlem er en ting, som er til låns. Det er flertallet, der bestemmer i den demokratiske proces, om hvem der skal sidde i en bestyrelse.

At være en del af et fællesskab forpligter én til at tage del i opgaverne, og det kræver, at man har gjort sig nogle tanker om, hvad man ønsker at bidrage med i bestyrelsesarbejdet. Som valgt ind en bestyrelse forventes det, at man kan administrere det ansvar til at kunne varetage beboerens rettigheder, ønsker og sørge for, at tingene bliver gjort i afdelingen. Man bliver en del af beboerdemokratiet og på samme tid en rollemodel.

At sidde i afdelingsbestyrelsen er et frivilligt erhverv – vi tager slæbet og forpligter os på samme tid til at skulle være de aktive, der skal reagere på og varetage beboerens rettigheder og på samme tid sørge for en positiv udvikling i området, samt samarbejde med andre afdelinger, foreninger m.fl.

Dynamikken og samspillet i en bestyrelse er vigtigt for, at samarbejdet skal kunne fungere. Det handler om engagement og inspiration. Der skal gives plads og rum, til at kunne få udført sine idéer, og der skal være plads til at tænke og reflektere over, hvad der skal laves, besluttes og udføres. Men også hvad der nu rører sig i området.

Et godt eksempel på en ”arbejdende bestyrelse” er vores nyeste tiltag motionslegeplader:
Legepladser har længe været et ønske fra mange beboere. På grund af de mange børn og unge i området kommer læringsmiljøet i fokus i det fysiske rammer på de store udearealer.

De er ikke nok at vedligeholde de gamle legepladser. Der skal nye legeplader til, som rammer en bredere målgruppe, og som kan udfordre områdets børn og unge i leg og bevægelse. Og de skal gerne kunne hold i mange år, samt være nemme at vedligeholde.

Anett Sällsätter

Som et led i et andet projekt fra afdeling 5’s beboerrådgivere, har afdelingen valgt at investere i en motionslegeplads, hvor vi på den samme tid også vælger at se til vores andre legeplader ved at opdatere og forny dem aldersmæssigt, så de dækker behovet. Og dette er en udfordring i sig selv at skulle se over mulighederne og skulle være med til at tage en sådan stor beslutning, som gerne skal stå i mange år. Resultatet af vores arbejder bliver så synlig den 19. juni, hvor vi indvier motionslegepladen og de gamle og nye legepladser på græsplanen foran Laden

Enpowerment – demokratiet

Det er ikke alle, der kender til de grundlæggende krav, der stilles til en lejer, og principperne om, hvad der er gældende regler, der stilles til lejeren både i boligen og på udearealer. De sætter sommetider afdelingsbestyrelsen i et dilemma, hvor den ofte skal bruge mange forskellige måder og metoder at kommuniker ting ud på.

For mig er Empowerment i en afdeling at skabe sig det god liv med de rigtige fundament, men det kan være svært, når mange ikke har forståelsen, af hvad kraverne er for at bo i en boligforening. Det er en proces at lære at forstå at tage sit ansvar og være deltagende og fået lært tage hensyn til sine naboer og miljøet.
”Undertiden kan det være en uhyggelig svær demokratisk proces, specielt fordi mange ikke har så stor erfaring med den demokratiske tankegang – alle er ikke født ind i demokratiet.”

Som afdelingsbestyrelse handler det tit om et dilemma og de ressourcer vi har til at gøre folk opmærksomme på de forskellige små og store problematikker i hverdagen. Tit er der ikke altid ret mange midler, en bestyrelse kan stille op med, uden det er en sag for boligforeningen. Men som afdelingsbestyrelse bliver sagerne altid taget alvorligt, men det er ikke alt, vi kan afhjælpe med.

Vedligeholdelse

I Toveshøj findes der 624 lejligheder, der er omkring 40 år gamle. Mange ting er intakte, andre ting skal skiftets ud, og det er ofte en kæmpe proces, der sættes i gang, hver gang afdelingen skal vedligeholde i lejligheder, på facader og på udearealer. Det handler om økonomi, information, kvalitet, form, farve og frem for alt, at det kan holde til en vis slitage og hærværk. Til sidst skal der altid tænktes taktisk og findes de bedste muligheder for at få noget, som kan holde rigtig længe.

Når de unge keder sig i området, står det på knallertkørsel og hærværk, og der har bestyrelsen brugt både timer og midler i et forsøg på at få det stoppet. De nyeste bliver, at belysningen bliver skiftet ud, og nogle træer, buske og krat bliver fjernet for at opnå en præventiv virkning.

Det arbejdes også på videoovervågning; men det vil tage en del tid at finde ud af, hvor og hvordan det skal sættes op, og hvad der virker netop i dette område, men også økonomien og driften omkring kamera skal undersøges.

Mange poster

Ud over at skulle forhold sig til det praktiske som vedligeholdes af ejendom og udearealer, klager, nye tiltag og videoovervågning skal bestyrelse også forhold sig til afdeling 5’s beboerrådgivere, som vi har ansvar for, og nu også både en helhedsplan og en social helhedsplan.

Alle bestyrelsesmedlemmer er valgt ind i forskellige udvalg, der har hvert sit ansvarsområde, men som afdelingsbestyrelse følger der også en del pladser med i diverse udvalg og foreningsbestyrelser rundt omkring i området inkl. fyraftensmøder og samarbejde med andre afdelinger.

Meget af tiden går med planlægning af aktiviteter og information fra de forskellige udvalg. Herunder Helhedsplan ad hoc gruppe, social helhedsplan, Samvirket i Toveshøj og Gellerup Foreningsbestyrelse, Livsværkstederne, Globus1, Gellerup Museum, ansættelsesudvalg, Cykelværkstedet Janesvej 43 plus en del andre møder fra antenneforeninger mm. Men afdelingen arbejder også parallelt med den sociale helhedsplan med Fritidspatruljen og Forenings hus, og tre forskellige sundhedsprojekter.

Helhedsplan

Med et så rigt område med så mange forskellige nationaliteter, giver det noget at holde styr på med regler og normer. Men midt i en spændende proces om en kommende helhedsplan er det nok at tage fat på, der også rummer et stort ansvar for aktivt at deltage og bruge tid på at reflektere over nutid og fremtid med denne plan, som kommer til berøre mange.

Det, som fylder meget på møderne, er Helhedsplanen; der er hele tiden noget nyt, som bestyrelsen skal forholde sig til eller tage stilling til. Nogle i bestyrelsen bruger ca. femten timer om måneden på møder omkring helhedsplan, som også er indbegrebet af en social helhedsplan, hvor bestyrelsen har været med til at skrive ansøgninger, ansætte og finansieret en lille del et femårsprojekt af Fritidspatruljen og Foreningernes hus sammen med Samvirket i Gellerup og Toveshøj, Brabrand boligforening og Fællessekretariatet

Sundhedsprojekter

Afdelingen er involveret i tre sundhedsprojekter. Det ene er etårsprojekt med kostvejledning og sundhed en gang i måneden hos afdeling 5’s beboerrådigere Maryam Fereidanian i Laden. Efter bevilling fra Bikuben.

Det andet projekt har lidt længere tidsramme. Det er Sundhedscaféer med fokus på forebyggelse, hvor afdeling 5 sammen med afdelingens beboerrådgiver samarbejder med andre områder i Århus om lignende caféer, hvor det hele er støttet af Fællessekretariatet og fra Landsbyggefonden, og hvor Børn og Unge og Sundhed og Omsorg er vores primære kommunale samarbejdspartnere, som også medfinansierer af projektet.

Det sidste er et meget langsigtet projekt. I forbindelse med Helhedsplanen vil afdeling få placeret et sundhedscenter et eller andet sted i Toveshøj. Det hele er kun på tegnebrættet og starten på en meget lang proces.

Min begrundelse for at sidde i afdeling 5

Min personlige interesse for at være en del af i bestyrelsen er min interesse for børn, unge og foreningsliv i 8220. Som uddannet pædagog har jeg en viden, som kan bruges, når vi skal sætte nye rammer omkring børnenes vilkår i området; herunder legepladser og foreningsarbejde.

Men også til at samle trådene til nogle andre bestyrelser som jeg desuden er aktiv i. Det, jeg hovedsageligt er kommet til at brænde for, er den sociale helhedsplan, og jeg har været med på sidelinjen ved ansøgninger til projekter, og jeg har herunder været med til at ansætte tre personer til et femårsprojekt deriblandt Sundhedscafé i forskellige bydele, men også siddet med i ansættelsen af Gellerup Museums medarbejdere.

Som aktiv i Cykelværkstedet Janesvej 43, kld og i Foreningen Familie Netværk i Tovehøj har jeg også brugt mit netværk til give nogle input til nye aktiviteter i afdelingen

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-06 Juli

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-06 Juli side 14-15
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2010-06 Juli

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • legepladsindvielse
    Bestyrelsesarbejde under lup
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data