Afd. 4+5: Samvirket er kommet på nettet

Afdeling 4: Gellerupparken. Afdeling 5: Toveshøj

Det lokale samarbejde i Gellerup og Toveshøj har fået sin egen hjemmeside, som skaber overblik over de mange forskellige aktiviteter og aktører i Samvirket

Samvirket i Gellerup og Toveshøj, der er et frivilligt netværk mellem foreninger, myndigheder og ildsjæle, har gennem de sidste tre år har været med til at iværksætte mange forskellige aktiviteter og initiativer i lokalområdet.

I løbet af sommerferien har Samvirket åbnet hjemmesiden www.samvirket.dk

Hidtil har det måske været lidt svært for almindelige beboere og frivillige at få det store overblik over, hvad det præcist er, der foregår i Samvirket, men det sørger hjemmesiden nu for at råde bod på.

Her er både en kalender med oversigt over mødedatoer og andre aktiviteter. Der er en beskrivelse af Samvirkets idé og indhold – samt en oversigt over alle deltagerne i samarbejdet.

Og der er beskrivelse af de forskellige ad hoc grupper, som arbejder med initiativer, som Samvirket har sat i værk.

Åbent netværk for alle interesserede

Samvirket mødes hvert kvartal i Foreningernes Hus, og her giver blandt andet kommunen og politiet en status på, hvordan det står til i området set med ”officielle” øjne. Mødedeltagerne hører også om nye aktiviteter og kan understøtte dem eller nedsætte grupper til at tage sig af nye opgaver.

Hvert Kvartalsmøde starter med en kort præsentation af en forening eller institution i Gellerup-området, så alle på den måde lærer alle de ressourcer, der findes i området, at kende.

Alle referater fra kvartalsmøderne lægges fremover ud på hjemmeside, hvor det også er nemt at komme i kontakt med de aktive i Samvirket.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-07 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-07 September side 20
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2010-07 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data