Finansiering af helhedsplanen

Helhedsplanen giver ikke højere husleje

af journalist Marianne Stenberg

Brabrand Boligforening og Århus Kom­mune har forpligtet sig til hver at bidrage med 62,5 mio kroner til hel­hedsplanen. Boligforeningens an­del er de indtægter, der kommer ind fra salg af jorden på motorvejsareal­et. Arealet vil kunne indbringe et stort 3-cifret millionbeløb, som nu med lovændring efter regeringens ghet­topakke kan gå tilbage til foreningen og afdelingen og dermed indgå i finansiering af helhedsplan.

Landsbyggefonden har givet tilsagn om renoveringsstøtte på 349 mio. kroner til helhedsplanen. 310 mio er til Gellerupparken, og 39 mio er til Toveshøj. Ansøgning til de 349 mio skal godkendes af beboerne på beboermøder i foråret.

Gellerupparken og Toveshøj har fået tilsagn om huslejestøtte fra Landsbyggefonden. Ansøgning om huslejestøtte skal godkendes af beboerne på beboermøder i december.

Helhedsplanens økonomi bliver først lagt fast i forbindelse med ansøgning om renoveringsstøtte på 349 mio kroner, som skal behandles på beboermøderne i foråret. Beboerne kan derfor ikke se budgettet for helhedsplanen i detaljer på beboermøderne her i december. Der tager beboerne kun stilling til principperne, men indholdet i huslejegarantien, og hvordan økonomien skal sikre huslejegarantien, vil blive fremlagt for beboerne i 2. runde, som kommer i foråret.

En ansøgning om huslejestøtte er ikke specificeret som en ansøgning om renoveringsstøtte. Her bliver kun principperne for det, der skal laves, beskrevet. I ansøgningen om husleje­støtte står huslejegarantien, men dokumentationen for, at det hænger sammen, kommer med ansøgningen til renoveringsstøtten.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt