Finansiering af helheds­planen

Helhedsplanen giver ikke højere husleje

Brabrand Boligforening og Århus Kom­mune har forpligtet sig til hver at bidrage med 62,5 mio kroner til hel­hedsplanen. Boligforeningens an­del er de indtægter, der kommer ind fra salg af jorden på motorvejsareal­et. Arealet vil kunne indbringe et stort 3-cifret millionbeløb, som nu med lovændring efter regeringens ghet­topakke kan gå tilbage til foreningen og afdelingen og dermed indgå i finansiering af helhedsplan.

Landsbyggefonden har givet tilsagn om renoveringsstøtte på 349 mio. kroner til helhedsplanen. 310 mio er til Gellerupparken, og 39 mio er til Toveshøj. Ansøgning til de 349 mio skal godkendes af beboerne på beboermøder i foråret.

Gellerupparken og Toveshøj har fået tilsagn om huslejestøtte fra Landsbyggefonden. Ansøgning om huslejestøtte skal godkendes af beboerne på beboermøder i december.

Helhedsplanens økonomi bliver først lagt fast i forbindelse med ansøgning om renoveringsstøtte på 349 mio kroner, som skal behandles på beboermøderne i foråret. Beboerne kan derfor ikke se budgettet for helhedsplanen i detaljer på beboermøderne her i december. Der tager beboerne kun stilling til principperne, men indholdet i huslejegarantien, og hvordan økonomien skal sikre huslejegarantien, vil blive fremlagt for beboerne i 2. runde, som kommer i foråret.

En ansøgning om huslejestøtte er ikke specificeret som en ansøgning om renoveringsstøtte. Her bliver kun principperne for det, der skal laves, beskrevet. I ansøgningen om husleje­støtte står huslejegarantien, men dokumentationen for, at det hænger sammen, kommer med ansøgningen til renoveringsstøtten.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-11 December Ekstra

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-11 December Ekstra side 11
i sektionen Indstik: Helhedsplan

forsiden af magasinet 2010-11 December Ekstra

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data