Huslejegaranti

Helhedsplanen giver ikke højere husleje

Beboere i Gellerupparken og Toves­høj får ikke en højere husleje som følge af helhedsplanen. Brabrand Boligforening har sikret, at afdelingerne får en huslejeudvikling, der svarer til den, der er i de andre afdelinger. Det vil sige, at der kommer ikke en ekstra huslejeforhøjelse oven i den almindelige huslejeudvikling.

Helhedsplanen skal ikke finansieres af huslejer. Det er aftalt mellem Århus Kommune og Brabrand Boligforening. Hverken fra beboerne i de to afdelinger eller fra beboerne i de øvrige afdelinger. Det vil sige, at den ekstraudgift, der kommer i forbind­else med helhedsplanen, skal være huslejeneutral for beboerne i hele Brabrand Boligforening.

Men: Hvis der på beboermøde eller i forbindelse med almindelig budget­vedtagelse i Gellerupparken og To­ves­høj vedtages ønsker, som beboerne selv vil have ind i planen, så kan der på normal vis ske det, at beboerne selv må betale i form af huslejestigning, hvis ikke der er plads til dem i helhedsplanens økonomi. Det følger det almindelige princip for afdeling­ers økonomi, at hvis beboerne i en afdeling har et bestemt ønske, så skal de også selv skaffe penge til det, med mindre det er muligt gennem ansøgninger at få andre til at bidrage.
Helhedsplanen giver ikke huslejestigninger, når det gælder de ting, vi har aftalt med kommunen, men det er ikke et tag-selvbord. Man kan ikke skrive alle sine ønsker på ud over det, der er i planen og så få det betalt.

Finansiering
Helhedsplanen finansieres primært af Landsbyggefondsmidler samt midler fra jordsalg.

Helhedsplanen finansieres ikke af huslejer.

Beboernes egne ønsker udover helhedsplanen, skal beboerne selv betale

Huslejen følger den almindelige huslejeudvikling. Det vil sige, at der kan komme stigninger i huslej­en for beboerne i Gellerupparken og Toveshøj som følge af den almind­elige udvikling præcis som for de øvrige afdelinger i foreningen.

Garantier er hug- og stik-fast

Huslejegarantien og tryghedsgarantien vil blive overholdt på den måde, at vi ikke gennemfører helhedsplanen ud over, hvad de garantier kan klare. Garantierne går foran og styrer processen.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-11 December Ekstra

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-11 December Ekstra side 12
i sektionen Indstik: Helhedsplan

forsiden af magasinet 2010-11 December Ekstra

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data