Repræsentant­skabs­mødet

Bestyrelsens skriftlige beretning i nyt format blev udsat for kritik og beskyldt for at være usammenhængende

På repræsentantskabsmødet i maj 2012 var der mødt 86 ud af 110 stemmeberettigede. Edwin Juhl havde posten som dirigent, og der var ingen dramatiske begivenheder. Så må man selv finde ud af, om det skyldes overbevisende tilfredshed eller – ?

Den skriftlige beretning blev anmeldt i sidste nummer. Jesper Pedersen leverede den mundtlige del, og omtalte succeserne – interesse for åbent hus-arrangemet i Tranbjerg, at der er skrevet 500 interesserede op til Havnehusene (hvor man tidligst kan få byggekvote i 2014), og at der nu kun resterer 3 ud af de 24 grunde i Tranbjerg, som endnu ikke er solgt. Desuden orienterede Jesper om Helhedsplanen for afdeling 4 og 5 og den forestående renovering af afdeling 1 og 2, hvor især afdeling 2 synes at have brug for fortsat drøftelse og større afklaring.

Kritikerne: her Vagn Eriksen, Tanja Bergstrøm, Jesper Fræer og Helle Hansen

Flere kritiske indlæg

Debatten blev imidlertid interessant. Inger Bloch, afdeling 1 fandt det underligt, at et tidligere nedstemt forslag om flere boliger (i garagegården) figurerede i beretningen. Dette er i strid med hvad afdeling 1 har besluttet, og Inger finder det i det hele taget betænkeligt, at man kun kan stemme om det samlede projekt. Et afstemningstema er en vigtig del af den demokratiske proces, og hvis der er alternative ønsker, bør der kunne stemmes om dem.

Edwin Juhl havde selv flere kommentarer. Flere indlæg fra foreningsbestyrelsen er i indbyrdes modstrid. Råderet er lov og ikke indført efter beboerdemokratisk beslutning. Administrationen er flyttet helt uden at repræsentantskabet har haft noget at skulle have sagt. Megen debat synes at forsvinde. Og at udnævne os selv til at være i 1. division er ikke noget at være stolte af – målet må være superligaen.

Herman Nielsen konstaterede, at foreningsbestyrelsen består af enkeltindivider, hvad der giver sig udtryk i de enkelte indlæg. Der er stor forskellighed, men det er beklageligt, at ingen drøfter fremtid.

Vagn Eriksen, afd. 3, fandt også beretningen usammenhængende og ujævn. Vagn kunne være enig med den politiske del, men savner forslag og dynamik. Blandt andet kan foreningen ikke kaldes grøn, den rigtige beskrivelse er energibevidst, og grønt betyder andet end besparelser. Foreningens holdning til byggesagshonorarer er åbenbart ændret uden repræsentantskabets vidende – og der er uenighed med flere afdelinger mht. holdningen til at ansætte personale i afdelingerne.

Vagn fandt, at det ville være positivt med mere tillid til afdelingsbestyrelserne, og kom også ind på problemet med aldersfordelingen blandt medarbejderne, hvor rettidig omhu er en nødvendighed for at bevare foreningens kultur og identitet. Jesper Fræer fra samme afdeling slog fast, at social indsats ikke er en opgave for en boligforening, og at Landsbyggefonden er til for byggeri og vedligehold. Der er mange afdelinger der vil få problemer i de kommende år. Begge fandt visse afsnit postulerende og udokumenterede.

Nødvendig viden er vigtig

Helle Hansen og Tanja Bergstrøm fra afdeling 4 var begge inde på, at orienteringen fra oven var utilfredsstillende, og at afdeling 4 selv har måttet gøre sig store anstrengelser for at få nødvendig information. At blive orienteret er ikke det samme som at deltage, hvilket Ole Odgård, afd. 2, var enig i.

Freddy fra afd. 23 og Jan fra afd. 24 gjorde opmærksom på problemer med byggeskader i nye afdelinger. Jan fandt, at en henholdende stilling er utilfredsstillende.

Forskellige svar

Fra foreningsbestyrelsen svarede Herman, Keld og Jesper. Jesper ønskede at forbedre beboerdemokratiet, at fremme åbenhed og var stadig åben for forhandlinger med afdeling 1. Desuden vil foreningsbestyrelsen fortsat være opmærksom på ansættelsesprocedurer. Keld er talsmand for de pragmatiske løsninger. Herman konstaterede, at den eneste vej frem er at slås for sine synspunkter. Ellers sker der intet.

Efter denne debat kunne beretningen godkendes med 69 stemmer for, 3 imod, og 8 der undlod. Tiden var gået så vidt, at der skulle holdes valg, og økonomipunkterne måtte udskydes.

De genvalgte: René, Keld, Troels og Hans Esmann

Genvalg

Til foreningsbestyrelsen blev Keld, René og Troels genvalgt med hhv. 78, 69 og 55 stemmer. Hans Esmann fik 50 stemmer, men blev genvalgt som 1. suppleant med 49 stemmer. 2. og 3. suppleant blev Per Bo Ravnå og Michael Jørgensen , begge fra afdeling 2, med 26 hhv. 5 stemmer. Revisionsinstituttet var indstillet som revisor og valgtes uden stemmer imod.

For lidt tid

Endelig måtte direktør Torben Overgård begrænse gennemgangen af foreningens økonomi og nøgletal. Der var et grundigt forberedt materiale, men det var ikke muligt at nå 36 plancher trods de mange væsentlige analyser, og det må beklages, at der ikke var bedre tid. Det var vigtigt at se afdelingerne sammenlignet på en række områder, og der vil være mulighed for at få materialet at se for de interesserede. Budget og byggeregnskab godkendtes uden stemmer imod, og mødet kunne da (først) slutte klokken 23.25, hvorefter Jesper takkede forsamlingen.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-06 Juli

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-06 Juli side 3-4
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2012-06 Juli

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data