Er afdelingsbestyrelsen en ø?

Eftertanker og tanker om et stort renoveringsprojekt

Af Inger Bloch – illustration af Jesper Ankjær

Opgaver i bestyrelsen
Som tidligere bestyrelsesmedlem vil jeg her løfte sløret for nogle af de erfaringer, jeg har gjort i forbindelse med arbejdet i afdelingsbestyrelsen gennem otte år.

Det er egentlig ganske hyggeligt at være en del af en afdelingsbestyrelse, især når sagerne er overskuelige og har til formål at forbedre situationen for beboerne. Nogle eksempler kan være: maling af bænke og plankeværk, fastelavnsfest, opsætning af juletræ osv.

Mere kompliceret kan det være at få præsenteret regnskab og budget med dertil hørende bilag om henlæggelser til vedligehold og uddybende notater. Her får afdelingsbestyrelsen dog en rigtig god hjælp af regnskabschef og inspektør i tvivlstilfælde, således at bestyrelsen er rustet til at fremlægge disse ting for beboerne på afdelingsmødet.

Beboernes engagement
Her i afdeling 1, hvor jeg bor, kommer der ikke særlig mange henvendelser fra beboerne med ønsker eller klager til bestyrelsen. Holdningen er nok, at den afdelingsbestyrelse, man har valgt, må tage sig af sager og problemer, og så længe, der ikke er for meget ”bøvl”, og huslejen ikke bliver for høj, – ja, så er man såmænd tilfreds!

Der er heller ikke tradition for stort fremmøde til det årlige afdelingsmøde, hvor der er budget og valg på dagsordenen. Gennem min tid i bestyrelsen har jeg forsøgt at tage det som en tillidserklæring, men i mørkere stunder kan man godt komme til at føle, at afdelingsbestyrelsen er en ret isoleret størrelse, og at beboerne egentlig er lidt uinteresserede i at udnytte deres mulighed for indflydelse.

Den store renovering
Igennem årene har vi i bestyrelsen været opmærksom på de store problemer med dårlige vinduer, utætheder, kuldebroer og skimmelsvamp.
Det har stået klart, at det kunne blive en dyr renovering for en lille afdeling, og der har da også tidligere været søgt om støtte i Landsbyggefonden, hvor vi enten har fået afslag – eller tilsagn om utilstrækkelige midler.

MEN så kom den nuværende regering med sin ”kickstart”. Som led i planerne om at få sat hjulene i gang blev det muligt for den almene boligsektor at søge ”fremskudte” renoveringsmidler i Landsbyggefonden. Gellerupparken gik som bekendt forud med at få midler hjem til støtte for gennemførelsen af den meget omtalte helhedsplan.

For afdeling 1’s vedkommende er der udarbejdet et stort (og dyrt) projekt, og der er også givet tilsagn fra Landsbyggefonden om støttede og ustøttede lån (se nærmere herom andetsteds i dette nummer af Skræppebladet under: Afdeling 1 Hans Brogesparken).

En opfordring
Hverken afdelingsbestyrelsen eller interessegruppen kan vide, hvad alle beboerne i afdeling 1 mener om de forskellige dele i projektet og den forventede medfølgende huslejestigning.
Derfor er det af største vigtighed, at beboerne viser interesse og møder op, når der bliver beboermøde – og afstemninger om sagen!

Hvad var meningen?
Det var vel ikke statsministerens og regeringens hensigt med renoveringspakken, at de berørte beboere nu skal til at være utrygge og begynde at spekulere på, om de overhovedet får råd til at betale de nye huslejer og dermed kan forblive i deres boliger efter renoveringerne?
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt