Beboernes Stemme arbejder for de udfordrede boligområder

Gellerupparken og Toveshøj er aktive i landsdækkende netværk, som ønsker at give de såkaldte ghettoer en stemme i den politiske debat

Af Helle Hansen

Netværket Beboernes Stemme, som Gellerupparken og Toveshøj var med til at danne for snart to år siden, har i år været med til at planlægge den bestyrelseskonference, som Boligselskabernes Landorganisation (BL) holder til september. Her vil en del af temaerne tage udgangspunkt i nogle af de udfordringer, som boligområderne tumler med.

Netværkets arbejdsgruppe var den 8. juni samlet i Fredericia. Her blev regeringens nye boligaftale diskuteret, og der var enighed om, at de to nye målekriterier, uddannelse og indtægt, er skridt i den rigtige retning.

Men beboerrepræsentanterne er fortsat utilfredse med brugen af ordet ”udsat”, som ønskes byttet ud med ”udfordrende” – således at et SUB-området i fremtiden kaldes et ”særligt udfordrende boligområde”, fordi ordvalget er vigtigt. Ligeledes er det også kritisabelt, at ordet ”ghetto” stadig står i loven.

Endelig vil Beboernes Stemme gerne være med til at parre medlemmerne af boligudvalget med en såkaldt ghetto – således at alle politikerne kan få en mere direkte kontakt til et SUB-område. Netværket håber, at boligudvalgets medlemmer vil slutte op om den form for ”match-making”.

Læs mere på www.beboernesstemme.dk
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt