Ekstra­ordinær general­forsamling, afdeling 2

Læserbrev

Så blev vi indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, og vi mødte op fulde af forventning. Nu skulle vi høre og beslutte, hvad der skulle ske med vores afdeling.

Fra Søvangen blev vi befordret med bus kl. 18.oo til mødet, som skulle begynde kl. 19.oo. Så sad vi og gloede ud i luften fra ca. kl. 18.2o til kl. 19.oo.

Det første, vi fik at vide, var, at der ikke skulle træffes beslutninger på mødet, tror jeg nok, for til trods for – eller måske på grund af mine høreapparater i forbindelse med et dårligt højtaleranlæg – hørte jeg ikke ret meget af, hvad der senere foregik på mødet. Og jeg fik senere bekræftet, at det samme var overgået andre brugere af høreapparater. Måske var det en ide til boligforeningen at finansiere en høreslynge i hallen, hvis man påtænker at afholde flere foreningsmøder i hallen.

Først hørte vi boligforeningens direktør holde et retrospektivt foredrag, som jeg ikke hørte meget af, men jeg vidste jo det meste i forvejen.
Derefter blev der vist en masse tal og en graf, med ledsagende supplerende bemærkninger, som jeg så heller ikke forstod meget af, da jeg ikke kunne høre forklaringen. Jeg fik dog det ud af det, at renoveringen ville ende med en forhøjelse af huslejen på kr. 200,- pr. m2 over en periode på 20 år. Nå, til den tid eksisterer jeg ikke mere, så hvad pokker. Ikke at jeg er usolidarisk med mine medbeboere, men det får jo et lidt andet perspektiv.

Derefter rejste en herre, som jeg bedømmer til at være vores nye formand, sig op og kundgjorde, at bestyrelsen ikke kunne gå ind for forslaget, da det ville være for dyrt for beboerne, og det kan jeg da give ham ret i.

Til trods for at der ikke kunne træffes beslutninger på mødet, fik dirigenten gennemført, at der skulle foretages en vejledende afstemning, hvor vi ved håndsoprækning skulle tilkendegive, om vi kunne tiltræde, at der arbejdes videre med projektet. Denne afstemning viste et overvældende flertal herfor.

Jeg forventer, at der kommer et officielt referat fra mødet, og jeg lader mig da gerne korrigere, hvis jeg har fremsat usande bemærkninger.

Niels Schjeldahl
Birgittevej 6.

PS. Min kæphest “Garager” var der ikke rigtig anledning til at lufte på mødet, men i det udsendte forslag, hvor der med rødt var redegjort for, hvad der skulle laves, medens det med sort anførte var, hvad der kunne laves, synes nedrivning af garagerne at kunne undgås. Sådan forstår jeg det i hvert fald. Det havde været rart, om der på mødet havde foreligget nogle skitseforslag.

generalforsamling

Svar på læserbrev fra Niels Schjeldahl:

Kære Niels Schjeldahl

Jeg beklager, at du ikke fik så meget ud af det for nylig afholdte beboermøde angående eventuel renovering af Søvangen.

Med hensyn til den dårlige lydgengivelse for personer med nedsat hørelse, så vil jeg selvfølgelig fremføre problemet over for relevante personer i Globus1, men kan selvfølgelig ikke love, at der bliver opsat et teleslyngeanlæg, men vil gøre, hvad der står i min magt for den gode sag.

Jeg forstår udmærket, at beboermødet kunne virke lidt kompliceret, men der er nogle beboerdemokratiske regler, som skal overholdes.

Når der søges Landsbyggefonds-midler, skal der ansøges herom, og når afdelingen så bliver optaget på en liste over afdelinger, der er reserveret midler til, skal den reelle ansøgning indsendes til Landsbyggefonden. Denne kaldes for skema A, og for at man kan indsende denne ansøgning, skal et beboermøde i afdelingen tilkendegive, at man ønsker en sådan indsendt.

I skema A ansøger man om en ramme til renoveringen, og ansøgning skal fremsendes til Landsbyggefonden igennem kommunen. Når ansøgningen er behandlet i Lands-byggefonden, og der kommer et ”ja-svar” tilbage, kan det egentlige detailarbejde begynde med egentlig udarbejdelse af projekter, og herefter skal beboerne på ny på et afdelingsmøde godkende de enkelte arbejder med tilhørende økonomiske konsekvenser.

Herefter skal der på ny en ansøgning til Landsbyggefonden, denne kaldes for skema B, og også denne skal fremsendes gennem kommunen. Skema B skal indeholde detaljeret beskrivelse af de ønskede arbejder med priser, som er fra indhentede tilbud. Når skema B er behandlet og godkendt i Landsbyggefonden, kan arbejdet gå i gang.

Jeg håber, at foranstående kan forenkle din forståelse af det afholdte beboermøde, og samtidig kan jeg oplyse, at næste gang der indkaldes til beboermøde vedrørende renoveringen i Søvangen, så vil der blive fremlagt et materiale, der beskriver de enkelte arbejder, der er mulighed for kan gennemføres.

Nogle af arbejderne vil være nødvendige som følge af almindelig slid og ælde, og andre vil være tillægsarbejder, som kan være med til at gøre Søvangens boliger mere tidssvarende.

Skulle beboerne have spørgsmål i forbindelse med det afholdte beboermøde eller direkte til den kommende renovering, er man selvfølgelig velkommen til at kontakte boligforeningen.

Med venlig hilsen
Jesper Pedersen
formand for foreningsbestyrelsen

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-06 Juli

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-06 Juli side 19
i sektionen Læserbreve

forsiden af magasinet 2013-06 Juli

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data