Renove­ringsprocessen i Søvangen – afdelings­mødet i maj

Læserbrev

I sidste Skræppeblad skrev Niels Schjeldahl, at han fik det ud af afdelingsmødet i maj, ”at renoveringen ville ende med en forhøjelse af huslejen på 200 kr. pr. m2. over en periode på 20 år”, og foreningsformand Jesper Pedersen undlader i sin læserbrevsbesvarelse at korrigere dette. I Skræppebladets forudgående nr. 5 er afdelingsmødet refereret, og huslejestigningen angivet således: ”Under alle omstændigheder vil huslejen over 20 år ende på ca. 900 -1.000 kr. pr. m2 pr. år, hvor huslejen nu i gennemsnit er på 584 kr. pr. m2 pr. år.”

Efter de lidt mere detaljerede oplysninger, der er blevet forelagt for beboernes interessegruppe for renoveringsopgaven, vil huslejen som absolut minimum stige med 399 kr. pr. m2 pr. år over 9 år.

En afstemning på afdelingsmødet “gav et markant flertal for at gå videre med at søge fondsmidlerne og tilladelse til projektets fortsættelse”. Arkitekt- og ingeniørudgifterne i forbindelse med projektering af en sådan anlægsopgave udgør en betragtelig del af den samlede anlægssum. Disse udgifter afholdes ud af det beløb, der fremkommer ved at tillægge de skønnede håndværkerudgifter 24 procent.

I kroner og ører andrager disse 24 procent efter det for interessegruppen oplyste et beløb i størrelsesordenen mellem 43 og 59 mio. kr. Med afdelingsmødets beslutning er der for mig at se nu givet grønt lys for en substantiel udgiftsafholdelse, hvilket også er et naturligt trin i processen.

Jeg mener dog, at det ville have klædt administration og bestyrelse til afdelingsmødet at sikre, at forsamlingen forud blev oplyst om de økonomiske konsekvenser for den foreslåede beslutning. Nu må vi jo så bare have tillid til, at foreningen ikke spilder projekteringsudgifter på de dele af renoveringen, som der har været ytret betænkelighed ved, såsom parkeringshus og øvrige miljøarbejder samt tilgængelighedsboliger mv.

Laurits Bloch,
Interessegruppemedlem,
Søvangen

Illustration af Jesper Ankjær

Svar til Laurits Bloch

Jeg kan udmærket forstå, at det virker meget uoverskueligt med alle disse tal, der efterhånden har været fremme.
Jeg vil selvfølgelig gerne prøve at forklare disse, men det tror jeg yderligere vil skabe forvirring, men jeg tror, det er bedst at fastslå følgende:

1

Der bliver ikke igangsat nogen form for fysiske arbejder, før et nyt beboermøde har taget stilling til et endeligt og konkret projekt med tilhørende økonomiske konsekvenser for beboerne i Søvangen.

2

Der blev på beboermødet gjort udtrykkeligt opmærksomt på, at det, beboerne sagde ja til, var udelukkende, at der kunne udarbejdes en konkret ansøgning til Landsbyggefonden, hvor det endelige projekt med tilhørende økonomiske konsekvenser er med.
Når Landsbyggefonden har behandlet og forhåbentlig godkendt denne, så vil der blive indkaldt til endnu et beboermøde, hvor så beboerne i Søvangen skal sige endeligt ja eller nej til projektet.

3

I det af Landsbyggefonden meddelte tilsagn om, at Søvangen er med i en reserveret pulje, var der angivet et huslejeniveau, som Landsbyggefonden mente ville være den husleje, beboerne kunne betale, før fonden gav tilskud.

Dette niveau oplyste jeg på beboermødet, at Foreningsbestyrelsen fandt for højt sammenlignet med huslejen i området.
Jeg oplyste endvidere, at vi ville igangsætte en analyse af huslejeniveauet i området og efterfølgende foranledige en ny forhandling med Landsbyggefonden.
Dette arbejde pågår netop nu, og jeg forventer, at der kan være en udmelding fra Landsbyggefonden i løbet af dette efterår. Det er prioriteret meget højt af mig og den samlede bestyrelse.

Under henvisning til ovenstående mener jeg, det er bedst for projektet at afvente disse forhandlinger og så derefter få opgjort en mere konkret opstilling over økonomien.

Med venlig hilsen
Jesper Pedersen
bestyrelsesformand

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-07 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-07 September side 19
i sektionen Læserbreve

forsiden af magasinet 2013-07 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data