Afd. 6: Rutinemæssigt beboermøde i Holmstrup

Afdeling 6 – Holmstrup

Ingen nye sager

Tekst og foto Jens Skriver

Holmstrup har været præget af mange store projekter, men lige for øjeblikket er der et pusterum, så kun omkring 35 beboere var mødt op. Den mundtlige beretning fra afdelingsbestyrelsen var kort, og langt det meste, Edvin Juhl fra afdelingsbestyrelsen fortalte, stod i den skriftlige beretning.

Beboerbladet SOFUS
Eneste kontroversielle punkt var en sag om beboerbladet SOFUS, og hvis aftenens dirigent, Keld Albrechtsen, ikke havde optrådt myndigt fra starten, kunne det have udviklet sig til en meget heftig diskussion. En beboer havde afleveret et smædeskrift mod en anden beboer, som ikke kunne bringes, men af hensyn til ytringsfriheden havde et redaktionsmedlem mangfoldiggjort det og husstandsomdelt det. Det påtalte afdelingsbestyrelsen, og redaktionsmedlemmet stemte som den eneste mod beretningen, der ellers blev vedtaget med overvældende flertal.

I forbindelse med foreningsbestyrelsens beretning blev der opfordret til etablering af en letbane til Holmstrup og genoprettelse af buslinje 74.

Budgettet for 2014, der indebærer en huslejestigning på 3,01 procent, blev enstemmigt vedtaget. Et stort problem er lånene til Landsbyggefonden, der tilsyneladende varer til evig tid.

Samtlige afdelinger har klaget over ejendomsskatterne. Beregningerne bag budgettet skal i øvrigt nærmere undersøges, da en beboer påviste uklarheder.

Under eventuelt blev der klaget over ”terrasseklatrere”, og i den forbindelse kom det frem, at der mangler aktiviteter for de 12-18 årige.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt