Utilfredsstillende telefonservice

Læserbrev

Det er efterhånden reglen snarere end undtagelsen, at man ved telefonisk henvendelse til driftskontoret på Edwin Rahrs Vej oplever, at telefonforbindelsen afbrydes.
Ikke et ondt ord om personalet på kontoret, for de gør deres bedste inden for de rammer, de har. Men…

Det nytter ikke noget at forvente, at beboerne blot henvender sig personligt, når der på et tidspunkt bliver mulighed for det. Vi – beboerne – er arbejdsgiveren, og kan man ikke som enhed i boligforeningen levere en tilfredsstillende service, må man ændre sin organisation.

Der må ansættes en eller to medarbejdere til at varetage al telefonekspedition og en svarservice om, hvor man er i køen.
Det er vigtigt, at driftskontorets ledelse og Brabrand Boligforening tager dette problem alvorligt.

Sean Ryan Bjerremand
Gudrunsvej 42,4 mf
8220 Brabrand


Svar på læserbrev angående telefonservice hos driften

Administrationen er klar over, at vi har en udfordring med at give en professionel telefonservice.

Vi er klar over, at mange desværre ringer forgæves, grundet travlhed med ekspeditioner. Dette problem arbejder vi p.t. med at få løst ved at forsøge at frigive flere ressourcer eller ændre arbejdsrutiner, så langt flere telefoner bliver taget i åbningstiden.

Ligeledes arbejdes der på, at man som beboer har mulighed for at lægge en besked og så blive ringet op efterfølgende.
Dette gælder både på driftskontorerne og i administrationen på Rymarken.

Med bedste hilsner
Susanne Witting
administrationschef
Brabrand Boligforening

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2014-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2014-09 November side 11
i sektionen Læserbreve

forsiden af magasinet 2014-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data