Medarbejdere i forenings­bestyrelsen

Læserbrev

Åbent brev til foreningsbestyrelsen

Tak til formandskabet for svar på mit indlæg om ovenstående emne i seneste nummer af Skræppebladet. Naturligvis havde jeg set frem til et mere konstruktivt – og på visse steder mere uddybende svar.

Mit forslag er ikke en medarbejderrepræsentant i forenings-bestyrelsen, men repræsentation på lige fod med for eksempel et A/S, altså 50 procent af de generalforsamlingsvalgte (hos de valgte af repræsentantskabet.

Formandskabet foreslår, at initiativet bør komme fra medarbejderne – hvorfor egentligt? Hvis foreningsbestyrelsen er enig i, at medarbejderrepræsentationen er en styrkelse af bestyrelsesarbejdet, kunne udspillet lige så godt komme fra foreningsbestyrelsen. Foreningsbestyrelsen kunne for eksempel tage fat på de ændringer i vedtægterne, som medar-bejderrepræsentationen måtte kræve.

Formandskabet påpeger, at medarbejderrepræsentationen har såvel ”negative som positive sider”! (Ved en tidligere lejlighed var de negative sider i overtal). Det bør i alles interesse uddybes nærmere, ikke mindst for medarbejderne, da øvrige store virksomheder ikke har fået øje for de negative sider.

Da formandskabets svar ikke er en pure afvisning, skal det fra min side lyde til medarbejderne: ”Der er hul igennem – kom på banen og spil med.”

Hvis nogen skulle tro, mit forslag fører til en udvanding af beboerindflydelsen, er det forkert opfattet, da beboerne fortsat og altid vil have flertal i foreningsbestyrelsen (i øvrigt ligesom i A/S’er).

Med venlig hilsen
Johs. Faghtmann
Medlem af afdelingsbestyrelsen, afd. 22.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-01 Februar side 16
i sektionen Læserbreve

forsiden af magasinet 2015-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data