Afd. 10: Afdelings­møde i Rød­lund­parken

Afdeling 10 – Rødlundparken

Kampvalg og huslejestigning

En del beboere var mødt op til afdelingsmødet, der som altid foregik i en god venlig tone.

Årsberetning 2015:

Aase Asmus Christensen fremlagde årsberetningen.

Der vil være lidt af den at læse her. Et fyldestgørende referat vil kunne læses på Brabrand boligforenings hjemmeside, vælg Rødlundparken og derefter referater afdelinger og bestyrelse.
Vinduer: Der kan snart tages hul på at skifte køkkenvinduer i de ældste etaper.

Fritidsforeningen og FAS: har ændret konstruktion og vi er kommet i en gruppe, der hedder FAS SYD. De har samtidig ændret til en ny måde at arbejde med og fordele de penge, som de beboere, der er medlemmer, betaler 10 kr. til om måneden. Det er ikke lykkedes afdelingsbestyrelsen at finde de nye vedtæger på Brabrand Boligforenings hjemmeside, men afdelingsbestyrelsen har heller ingen indflydelse på FAS, det har kun de beboere, der er medlemmer.

I budgettet for 2016 har afdelingsbestyrelsen afsat ekstra penge til aktiviteter i Rødlundparken, så vi har mulighed for – uden at være afhængig af FAS Syd – at kunne afholde de lokale arrangementer, som beboerne tager initiativ til og får godkendt af bestyrelsen.

Man har hidtil kunnet låne rentefrit til for eksempel, nye møbler til selskabslokaler. Det har man i år fået nej til.
Vi håber stadig på en afklaring af, om vi får vores attraktive særlige tildeling af boliger til ansøgere, der har særlig tilknytning til Harlev, tilbage.

Nødvendig vedligeholdelse; Der er kommet væsentlige ændringer. Se fakta-boks her på siden. Dette for at sikre, at boligernes stand ikke forringes og dermed bliver sværere at udleje med tab for os alle til følge,

Vaskerierne har et underskud, der svarer til 500 kr. pr. hustand, og det er derfor nødvendigt, at priserne stiger fra 13 til 15 kr. pr. vask og fra 4-5 kr. på 20 minutters tørring.

Stofa: Der sker meget inden for området i øjeblikket og med situationen, hvad angår kollektivt tilsluttede beboere, da de ændringer, der er lavet. kun er for individuelt tilsluttede.
Beboerhåndbogen er blevet omdelt i ny udgave i juni måned.

Bestyrelsen håber, at de elektroniske hjælpemidler på Brabrand Boligforenings hjemmeside snart bliver til rådighed igen i en ny og opdateret udgave.
Aase sluttede af med at takke for samarbejde i året, der er gået

Foreningsbestyrelsens beretning

Foreningsbestyrelsen repræsenteret ved Jens Joel fortalte om, at der bliver større konkurrence om, hvem der får lov at bygge almennyttige byggerier, ved det at man vil kunne byde ind på en grund og forklare, hvad man vil bygge.

Der arbejdes også på, at der vil være klausuler på at, der er ordentlige arbejdsforhold og overenskomstmæssig løn, ligeledes skal man ved renovationer være bedre til at inddrage nuværende beboere i planlægningen. Arbejdet er travlt, og det er spændende, for der sker meget.

Redegørelse for budgettet

Administrationschef Susanne Witting fremlagde budgettet for afdelingen. Da det skulle fremlægges mere for­stå­eligt og pædagogisk rigtigt, fo­re­gik det ved tegninger på plancher i stedet for med tal – man kunne dog tage tallene med hjem på papir.

Det blev vedtaget men dog ikke enstemmigt, da der blev debatteret om, at huslejestigningen mentes at være for høj.

Den nye bestyrelse set fra venstre: Gretha Munk, Inger Nielsen, Aase Asmus Christensen, Søren Lange og Lene Gjørup.

Den nye bestyrelse set fra venstre: Gretha Munk, Inger Nielsen, Aase Asmus Christensen, Søren Lange og Lene Gjørup.

Valg til bestyrelsen

Der var i år kampvalg. Der var oprindeligt 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant på valg, men da Birgit Væggemose fraflytter, skulle der vælges 4 nye og 1 suppleant.
Der var 5, der opstillede, og valgresultatet blev som følger:
Bestyrelsesmedlemmer: Inger Nielsen, Gretha Munk, Lene Gjørup og Søren Lange.
Suppleant blev Birte K. Günzel
Ingen ønskede at vælges for FAS


Opstramning

Da der er sket en opstramning af vilkårene for brug af boligens penge, kommer ændringerne her:

Der skal være en dialog mellem var­memester og beboer om arbejdet ind­en igangsætning.
Varmemesteren udfylder rekvisitionen angående, hvilke arbejder der skal udføres i hvilke rum.

Hvis arbejdet overstiger 10.000, skal der indhentes to tilbud.

Arbejdet vil efterfølgende blive syntes af medarbejdere i afdelingen for at sikre, det er gjort håndværkmæssigt korrekt.

Det vil ikke længere være muligt at få refunderet egne udlæg.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-08 Oktober side 26-27
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2015-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data