Danmarks farligste arbejdsplads?

Brabrand Boligforening har af 3F fået den kedelige titel ”Danmarks farligste arbejdsplads”. Vi går bag om tallene

Af Keld Laursen

Det har vist sig, at Brabrand Boligforening er den virksomhed i Danmark med mere end 100 ansatte, der har flest anmeldte arbejdsskader i perioden 2012-2014.

Faktuelt har boligforeningen i 2012-14 (inkl.) indberettet 33 skader, svarende til 11 pr. år.

Reglen er, at samtlige skader, der medfører mere end en dags fravær, skal indberettes, og den regel er blevet efterlevet omhyggeligt.

Vores indberettede tal er nogenlunde retvisende, idet dog fire af skaderne ikke burde have været indberettet. I 2015 har vi til sammenligning indberettet 9 skader.

Hvordan skaber vi et endnu mere sikkert arbejdsmiljø i boligforeningen for eksempelvis medarbejderne i driften? Det er bl.a. blevet drøftet i SVAR-udvalget, hvor der både sidder repræsentanter for ledelsen og medarbejderne.

Hvordan skaber vi et endnu mere sikkert arbejdsmiljø i boligforeningen for eksempelvis medarbejderne i driften? Det er bl.a. blevet drøftet i SVAR-udvalget, hvor der både sidder repræsentanter for ledelsen og medarbejderne.

Flest fald
Om skaderne kan helt generelt siges, at langt den hyppigste årsag er fald (skønsmæssigt 90%), og heldigvis har kun 3-4 af skaderne medført mere end én uges fravær.

At toppe en statistik som denne er selvfølgelig ikke spor tilfredsstillende og noget, vi hele tiden skal arbejde på at forbedre.

Derfor er emnet bl.a. blevet drøftet på det seneste møde i vores SVAR-udvalg (StrategiskVirksomheds og ArbejdsmiljøRåd) med henblik på en nedbringelse af antallet af skader.

Indberetningerne vil frem over blive fulgt nøje.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt