Danmarks farligste arbejdsplads?

Brabrand Boligforening har af 3F fået den kedelige titel ”Danmarks farligste arbejdsplads”. Vi går bag om tallene

Det har vist sig, at Brabrand Boligforening er den virksomhed i Danmark med mere end 100 ansatte, der har flest anmeldte arbejdsskader i perioden 2012-2014.

Faktuelt har boligforeningen i 2012-14 (inkl.) indberettet 33 skader, svarende til 11 pr. år.

Reglen er, at samtlige skader, der medfører mere end en dags fravær, skal indberettes, og den regel er blevet efterlevet omhyggeligt.

Vores indberettede tal er nogenlunde retvisende, idet dog fire af skaderne ikke burde have været indberettet. I 2015 har vi til sammenligning indberettet 9 skader.

Hvordan skaber vi et endnu mere sikkert arbejdsmiljø i boligforeningen for eksempelvis medarbejderne i driften? Det er bl.a. blevet drøftet i SVAR-udvalget, hvor der både sidder repræsentanter for ledelsen og medarbejderne.

Hvordan skaber vi et endnu mere sikkert arbejdsmiljø i boligforeningen for eksempelvis medarbejderne i driften? Det er bl.a. blevet drøftet i SVAR-udvalget, hvor der både sidder repræsentanter for ledelsen og medarbejderne.

Flest fald

Om skaderne kan helt generelt siges, at langt den hyppigste årsag er fald (skønsmæssigt 90%), og heldigvis har kun 3-4 af skaderne medført mere end én uges fravær.

At toppe en statistik som denne er selvfølgelig ikke spor tilfredsstillende og noget, vi hele tiden skal arbejde på at forbedre.

Derfor er emnet bl.a. blevet drøftet på det seneste møde i vores SVAR-udvalg (StrategiskVirksomheds og ArbejdsmiljøRåd) med henblik på en nedbringelse af antallet af skader.

Indberetningerne vil frem over blive fulgt nøje.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-02 Marts side 17
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2016-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data