Om vedligeholdelses-pligten

Læserbrev

I de sidste par numre af Skræppebladet har der været et par indlæg om den indvendige vedligeholdelsesforpligtigelse. Om hvem der har pligten – udlejer eller lejer.
Det fremgår af kapitel 6 i Almenlejeloven LBK nr. 228 af 09/03/2016 §§ 24 til 31.

Af § 24 stk. 1 fremgår det, at udlejer har pligten til at vedligeholde boligen. Efter § 24 stk. 4 kan pligten til den indvendige vedligeholdelse overtages af lejeren i henhold til reglerne i § 25. Beslutter man det, skal man vælge mellem A- og B-ordningen, som er beskrevet i §§ 26 og 27.

Da lovens bestemmelser blev vedtaget engang i firserne, besluttede Brabrand Boligforenings repræsentantskab, at reglerne i § 25 var gældende i boligforeningen, og de enkelte afdelinger selv skulle vælge mellem en A- og B-ordning. Det er derfor lejeren, som har den indvendige vedligeholdelsesforpligtigelse for de dele af boligen, som er omfattet af reglerne i §§ 26 og 27.

Det er også afdelingen, som skal godkende et vedligeholdelsesreglement efter de bestemmelser, som fremgår af §§ 26 og 27, jf. § 31 (vejledningen til bekendtgørelsen). Foreningsbestyrelsen har pligten til at sørge for, at der er udarbejdet et vedligeholdelsesreglement.

Og sådan er det i alle almene boligforeninger.

Når en ny afdeling opføres, og der ikke afholdes beboermøde før indflytning, har udlejer pligten til at vedligeholde boligen. Derfor tager foreningsbestyrelsen beslutning om valg af A- eller B-ordning for en ny afdeling. Afdelingen kan efterfølgende selv beslutte at skifte ordning. Indtil afdelingen selv har vedtaget et vedligeholdelsesreglement, er standard-vedligeholdelsesreglementet gældende.

Vil en afdeling skifte ordning, er der også regler for dette.

Hilsen Edvin Juhl, afdeling 6

Edvin Juhl

Edvin Juhl (arkivfoto)

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-01 Februar side 20
i sektionen Læserbreve

forsiden af magasinet 2017-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data