Stort rykind på Aarhus Kollegiet

Der var travlt til det sidste, da Brabrand Boligforening åbnede byens nye kollegium for de nye beboere

Indflytningen i den første del af Aarhus Kollegiet er veloverstået, og en række medarbejdere kan ånde lettet op. Ugerne op til indflytningsdagen var nemlig ualmindeligt travle, og byggeriet blev først overdraget til boligforeningen dagen før, de nye beboere flyttede ind.

Grunden til den pressede slutfase skyldes ifølge projektleder Jakob Tonsgaard, at afleveringsdatoen for byggeriet blev fremskyndet.
”Vi valgte at prioritere, at byggeriet skulle stå færdigt til studiestart, da det havde stor indflydelse på at få lejet boligerne ud. Men det var en måned tidligere end planlagt, og derfor var håndværkere under stort tidspres for at nå at blive færdige,” fortæller han.

Alt udlejet

Men netop timingen – og formentlig også de fine nye boliger og de lækre fællesarealer – har betydet, at boligforeningen i august kunne meddele, at alle 159 boliger var lejet ud. Det var ellers ikke nogen selvfølge, da opførelsen af Aarhus Kollegiet og en række andre ungdomsboliger i Aarhus har givet de studerende flere og mere forskellige boligtilbud.

Gellerup har altså fået sit nye kollegium i en tid, hvor der ikke længere er kritisk mangel på ungdomsboliger, og hvor de unge således har fået flere valgmuligheder. Den store interesse for Aarhus Kollegiet glæder derfor boligforeningens administrerende direktør, Keld Laursen.
”Vi har gjort os umage med at bygge et kollegium til det moderne studieliv. Det er positivt, at det falder i de unges smag, og at de studerende tilvælger Gellerup som rammen for deres studieår i Aarhus. Ikke mindst nu hvor der for første gang i mange år er konkurrence mellem de forskellige boligtilbud,” siger han.

Indflytning planlagt i detaljer

I den sidste weekend af august oprandt så den store indflytningsdag. Op til indflytningen var der gået flere ugers planlægning for at sikre, at de nye beboere og deres forældre fik så god en oplevelse som muligt.

Men planlægningen skulle også sikre, at synsmedarbejderne og det øvrige personale kunne følge med, når de mange nye beboere mødte op. Hver kollegiegang var derfor indkaldt til indflytning på forskellige tidspunkter i løbet af weekenden, så presset på parkeringspladser, elevator og medarbejdere blev spredt godt ud.

Kollegietutorer var på fra start

Ud over boligforeningens ansatte blev de nye beboere også mødt af de kollegietutorer, der er ansat i hver kollegieklynge. Deres opgave er at sikre, at klyngerne fungerer godt socialt, så det fællesskab, der er grundtanken bag kollegiet, får de bedste betingelser for at blomstre. Men tutorerne skal også medvirke til at skabe en god kultur i de enkelte klynger og på kollegiet generelt.

”Når der er så mange fællesarealer og ting, der deles, er det utrolig vigtigt, at alle tager ansvar og medvirker til at fastsætte indbyrdes regler. Det er netop her, tutorerne har en vigtig funktion,” fortæller administrationschef Susanne Witting.

Flere af tutorerne begyndte derfor i deres nye studiejob på dagen, hvor de flyttede ind. Ikke fordi de skulle, men fordi de havde lyst. Der gik derfor ikke mere end et par timer, før alle vidste, hvad deres tutor hed, og der var arrangeret fælles indflytningspizza i stueetagen.

”Tutorerne har virkelig taget opgaven på sig, og det har været fantastisk at se, hvilken iver der bliver lagt for dagen. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det har været et positivt initiativ at ansætte tutorerne,” fortæller Susanne Witting.

Hun ser nu frem til, at næste etape af kollegiet står færdigt, og yderligere 200 beboere flytter ind. Det forventes at ske i februar 2020.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-06 Oktober side 7
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2019-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data