Afd. 21: Lille afdeling i knibe

Afdeling 21 – Hasselengen

En af de ældre afdelinger trænger til renovering

Tekst Jens Skriver, foto Bo Sigismund

Boligforeningens afdeling 21 i Hasselager blev opført i 1967 med 13 rækkehuse i et plan og fire fritliggende villaer. Den blev i dette årtusinde udvidet med fem rækkehuse i to plan. Beboerne synes, det er et velindrettet, godt sted at bo, men de ældste huse er meget dårligt isolerede med utætte døre og vinduer.

Afdelingsformand Bernadette Gissel og afdelingsbestyrelsesmedlem Anne-Marie Eriksen kan fortælle, at afdelingen er i en meget uheldig situation, hvor eneste mulighed kan være at optage lån til udbedringer. At have startet opsparing for mange år siden er kun en teoretisk mulighed. At få hjælp de gængse steder fra har været ”meget langsommeligt”, siger de.
”Vi er utroligt sårbare.”

Bag de nydelige facader er der ingen isolering, og døre og vinduer er mange steder utætte

Bag de nydelige facader er der ingen isolering, og døre og vinduer er mange steder utætte

Ingen hjælp fra Landsbyggefonden
I foråret skete der lidt i sagen, da flere huse blev ramt af vandskade, og gulve blev skiftet ud. I den forbindelse blev Landsbyggefonden kontaktet. Der blev da foretaget undersøgelser og målinger af et fritliggende hus. Det blev aftalt, at der skulle foretages boreprøver af de fritliggende huse og et rækkehus. Det er ikke sket. I stedet for modtager afdelingen besked om, at de målinger, som er foretaget, ikke berettiger til støtte fra Landsbyggefonden.

Gulvopbygningen er ikke optimal i forhold til nutidens krav, men opfylder både krav og almindelig byggeskik, som var gældende, da afdelingen blev opført. Boligforeningen konkluderer, at fugtproblemerne skyldes vandskader og ikke opstigende fugt fra grunden. Derfor skønnes yderligere undersøgelser, som vil komme til at koste 80.000 kr. eksklusive moms, at være formålsløse, og ansøgningen til Landsbyggefonden stilles i bero.

I stedet for har boligforeningen lovet at undersøge mulighederne for at bruge trækningsretten i Landsbyggefondens dispositionsfond, der vil kunne yde støtte til nyt ventilationsanlæg og varmerør. Herfor taler yderligere, at der er konstateret skimmelsvamp.

Hvor der er opstigende fugt dannes der kuldebroer, og i værste fald kan der komme skimmelsvamp.

Hvor der er opstigende fugt dannes der kuldebroer, og i værste fald kan der komme skimmelsvamp.

Her står sagen for øjeblikket
”Hvis der skal indkøbes nye ventilationsanlæg og varmerør, skal det snart i udbud,” siger Bernadette og Anne-Marie. Afdelingen mangler også en driftsplan, men har fået at vide, den er under udarbejdelse.

”Der er således ikke kommet skred i tingene,” siger de og efterlyser oplysninger om, hvor de kan henvende sig og rykke for at få tingene udbedret snarest.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt