Brabrand Boligforening har lukket for fysisk betjening i to uger

Først udsigt til, at administrationen åbner igen tidligst mandag den 30. marts

Af Helle Hansen. Foto (kun online) af Helle Hansen

Via beboerbreve, mails og sms kontaktede Brabrand Boligforening fredag den 13. marts alle boligforeningens beboere for at informere om, hvilke konsekvenser regeringens retningslinjer for at bremse smitten af coronavirus konkret vil få.

Det blev meddelt, at der bliver lukket ned for fysisk ekspedition på administrationskontoret til og med fredag den 27. marts. I stedet opfordres beboerne til at kontakte boligforeningen pr. mail eller telefon. I de to uger er åbningstiden for telefonbetjeningen udvidet til at gælde mandag, tirsdag og onsdag klokken 9-15, torsdag klokken 9-17 samt fredag klokken 9-12 – indtil klokken 13 på administrationen.

Beslutningen har betydet, at de administrative medarbejdere lige siden har kunnet arbejde hjemmefra. Og det er blevet gjort for at sikre sundhed, sikkerhed og tryghed for alle – både beboerne og boligforeningens medarbejdere.

Driften laver nødservice
I den indtil videre to uger lange periode vil driftspersonalet heller ikke komme på besøg hjemme hos beboerne. Der vil kun blive udført den helt nødvendige beboerservice, fordi medarbejderne så vidt muligt skal undgå fysisk kontakt med beboerne for at begrænse smitterisikoen.

I meddelelsen understreges det, at hvis der er tale om en akut situation, en vandskade eller lignende, så findes der naturligvis en løsning på problemet, og selvfølgelig vil man samtidig følge sundhedsmyndighedernes anvisninger nøje.

Uden for normal åbningstid skal beboerne på vanlig vis kontakte Totalservice, hvis der opstår problemer, men også her kommer personalet kun ud i tilfælde af en akut opstået situation.

Alle spørgsmål vedrørende udlejning, husleje, syn og lignende bedes beboerne kontakte boligforeningen om på telefon 89 31 71 71. Drejer det sig om spørgsmål til driften, så skal beboerne kontakte afdelingens servicecenter.

Beboerdemokrati for nedsat kraft
Indsatsen mod coronasmitten indebærer også, at medarbejdere siden torsdag den 12. marts ikke har deltaget i møder i afdelingsbestyrelserne.

Og samtidig er alle afdelingsbestyrelser blevet opfordret til at aflyse beboeraktiviteter og arrangementer for frivillige foreløbig resten af marts måned. Det gælder også lejeaftaler i beboerhuse, hvor der opfordres til helt at aflyse brugen af lokalerne.

Foreningsbestyrelsen har også aflyst udvalgsmøder, i stedet holdes kontakten via mails og telefon.

Beboermøder i fare
Med hensyn til forårets beboermøder, som holdes i en række afdelinger i løbet af april, så er det meget sandsynligt, at de skal udskydes. Administrationen er i gang med at undersøge de juridiske forhold i den situation, og beboerne vil blive orienteret, så snart det er afklaret.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt