Udvalg begynder arbejdet

Selv frygten for corona-virus kunne ikke holde folkevalgte hjemme

Lørdag den 7. marts var der fællesmøde for de folkevalgte, der havde ønsket at deltage i repræsentantskabsudvalgene. En del havde afbud med almindelig forkølelse, og arrangøren Lene Olm havde sørget for håndsprit til brug for de fremmødte. Der deltog 24, og det ser ud til, at der kommer yderligere nogle stykker til.

Det viste sig tydeligt, at mange beboervalgte efterspørger mere viden, og at diskussioner om udlejning kommer til at fylde en del. Alle deltagere bidrog til diskussionerne, og det lover godt for det videre arbejde.

Fem udvalg i arbejde

Flere rejste problemer, som afdelingerne oplever med boligforeningens organisation og effektivitet.
Officielt er der kun nedsat tre repræsentantskabsudvalg, men visionsudvalget har fortsat sit initiativ og vil sørge for, at også de to sidste udvalg – nemlig vedrørende drift og teknik og vedrørende demokrati og kommunikation – får lejlighed til at arbejde.

Visionsudvalget vil naturligvis også hjælpe med at konkretisere de opgaver, som udvalgene har ifølge det vedtagne kommissorium. Alle udvalg har diskuteret forretningsorden og indkaldt til første møde.
Der er under tre måneder til, der er repræsentantskabsmøde, så udvalgene har travlt, men der er åbenbart en stærk motivation.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2020-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2020-02 Marts
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2020-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Fællesmøde
    Udvalg begynder arbejdet
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data