Gellerup­parken sagsøger bolig­foreningen

Afdelingsbestyrelsen er klar til at gå hele vejen; lægger også sag an mod kommunen og staten

Den 11. juni før sommerferien klagede Gellerupparken over, at boligforeningen havde besluttet at lave en urafstemning om den nye helhedsplan for Gellerup med alle de mange nedrivninger af syv blokke og den måde, som renoveringerne af de høje blokke på Gudrunsvej skal foregå på.

Afdelingsbestyrelsen havde ønsket, at det var et beboermøde, hvor der ville kunne være en grundig fremlæggelse og diskussion, der kunne bestemme, hvad der skulle ske med afdelingen. Sådan siger loven, man normal skal gøre det.

Men boligforeningen udnyttede coronasituationen til at lave en urafstemning på trods af afdelingsbestyrelsens protester. Bestyrelsen klagede derfor den 11. juni til Beboerklagenævnet over boligforeningen. Den fik først svar på klagen tirsdag den 24. august, samme dag som der var repræsentantskabsmøde i boligforeningen. Svaret var negativt. Beboerklagenævnet gav boligforeningen ret til at lave en urafstemning, skønt loven siger noget andet.

Afdelingsbestyrelsen er derfor gået videre med sagen. Den fik fire ugers frist til at gå videre med sagen, og fristen var tirsdag den 21. september. Afdelingsbestyrelsen har stævnet boligforeningen for at lave urafstemningen udenom et beboermøde. Det gør man til Boligretten, som er en del af byretten her i Aarhus.

Sag mod staten

Men når nu afdelingsbestyrelsen alligevel var i gang med at rejse en sag, mente den, at den også kunne rejse den helt store sag om lovligheden af helhedsplanen – ikke kun om procedure, men også om indholdet.

Derfor er det ikke kun boligforeningen, der er blevet stævnet, men også Aarhus Kommune og staten. Boligforeningen for at have lavet en ulovlig urafstemning, og fordi repræsentantskabet på sit møde d. 24. august omgjorde den ulovlige urafstemnings nej til et ja.

Stævning mod Aarhus Kommune

Aarhus Kommune er stævnet, fordi kommunen har godkendt den ulovlige helhedsplan.

Og nu da afdelingsbestyrelsen alligevel var i gang, har den også stævnet staten for, at den lovgivning, der ligger bag både udviklingsplanen og den nye helhedsplan, strider mod Grundloven, Lov om etnisk ligebehandling, EU-retten og De europæiske menneskerettigheders konventioner. Det sidste sagsanlæg er det helt store principielle spørgsmål, og det er en meget omfattende sag, og vinder afdelingen, vil Gellerup stå med en kæmpe sejr.

I første omgang forventer afdelingsbestyrelsen, at helhedsplanen ikke sættes i gang, når sagen bliver rejst på denne omfattende måde. Det vil betyde, at så længe sagen kører, så kan der ikke rives blokke ned. Og det kan komme til at tage lang tid med en sådan sag. Men Gellerup står ikke alene. Der er andre boligområder som Gellerup, der også har rejst lignende sager.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-06 oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-06 oktober side 3
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2021-06 oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data