Nu har Aarhus Byråd vedtaget nye udlejningsregler

I går var punktet: Nye anvisnings-og udlejningsregler i udsatte boligområder på dagsordenen til byrådsmødet.

Byrådet skulle godkende de nye regler for kommunal anvisning og kombineret udlejning i Aarhus.

Punktet havde allerede været diskuteret en gang i byrådet samt været i teknisk udvalg, hvor et flertal var enige om at den udvidede kombinerede udlejning skal indføres.

Hvis du vil flytte til de nyrenoverede lejligheder i Toveshøj, må du ikke være på overførselsindkomst.

Hvorfor nye regler?

På grund af regeringens såkaldte ghettoplan, trådte en lang række lovændringer i kraft den 1. december 2018. Det betyder blandt andet, at der kommer skærpede anvisnings- og udlejningsregler. Det skal være sværere for folk på overførselsindkomster at flytte til et boligområde på den såkaldte ghettoliste, fordi kommunen vil sikre en mere blandet beboersammensætning i de omtalte områder.

Byrådsbeslutningen

Indstillingen til byrådet betyder, at boligorganisationerne (heraf også Brabrand Boligforening) skal afvise boligsøgende på ventelisten, når den boligsøgende (eller medlemmer af husstanden) har modtaget offentlige ydelser i seks sammenhængende måneder. I Ifølge den nye model skal kombineret udlejning inkludere borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, førtidspension, dagpenge, sygedagpenge og ressourceforløbsydelse. Dette kommer til at gælde for Gellerup, Toveshøj og Skovgårdsparken. Det betyder også, at den interne oprykningsret tilsidesættes.

Modstand mod beslutningen

Brabrand Boligforening havde inden punktet var på byrådsmødet sendt en meningstilkendegivelse. Her argumenterede de for, at tilgængelighedsboliger burde undtages for de skærpede udlejningsregler.

”Vi finder, at det vil være et utilladeligt spild af Landsbyggefondens ressourcer, hvis disse boliger ikke stilles til rådighed for de borgere, som har hjælpebehov, men i stedet stilles til rådighed for borgere, som er i beskæftigelse eller uddannelse, uanset om de har behov for en tilgængelighedsbolig eller ej.

Brabrand Boligforening finder det ganske usympatisk, såfremt værdigt trængende beboere i den almene sektor afskæres fra at søge disse boliger,” skriver formand Keld Albrechtsen og direktør Keld Laursen i brevet til byrådet.

”Den interne fortrinsret er for en meget stor del af den brede befolkning en enestående mulighed for -gennem mange års tålmodig venten at opnå adgang til en bolig, som ellers ville være uopnåelig, og fortrinsretten udgør en væsentlig del af den almene sektors DNA, som netop er at sikre en mere lige adgang til en god bolig,” skriver Albrechtsen og Laursen.

Til dette ønske om at undtage tilgængelighedsboliger, svarede rådmand for Teknik og Miljø Bünyamin Simsek, at de nye regler gælder for alle boliger i afdelingen og anvendes de skærpede udlejningsregler for kombineret udlejning i en afdeling, så omfatter dette også alle boliger i afdelingen. Det er lovgivningen. Det er ikke muligt at undtage bestemte boligtyper, heller ikke tilgængelighedsboliger i afdelingen.

Simsek understregede også, at beslutningspunkter vedrørende kombineret udlejning ikke omhandler interne oprykningsret. Kombineret udlejning vedrører udelukkende tilflyttere til boligafdelingen. I den generelle aftale med boligorganisationerne om fleksibel udlejning bevarer beboerne deres interne oprykningsret og har derved mulighed for at flytte til andre lejemål i deres boligafdeling, såfremt deres boligbehov ændrer sig.

Modstand i byrådet

Efter den første store debat i byrådet den 16. januar, blev det besluttet, at sende sagen til udvalgsbehandling. Det blev gjort for at belyse nogle ting, som der var usikre i fremstillingen af sagen. SF ville gerne have belyst om det var tilladt at dagpengemodtagere også skulle høre under kombineret udlejning. Det syntes de nemlig ikke var helt retfærdigt.

De Radikale med rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad i spidsen var i førstebehandlingen villige til at stemme for, men havde forbehold overfor, at Teknik og Miljø fremadrettet skal bemyndiges til – i samarbejde med Sociale Forhold og Beskæftigelse og Borgmesterens Afdeling – at træffe beslutning om, hvor og hvor længe kombineret udlejning anvendes. Han syntes det var en stor beslutning, som skal tages af byrådet. Dette punkt stemte De Radikale dog for i den endelige beslutning.

Enhedslisten har hele tiden været imod aftalen. Keld Hvalsø, som er formand for Teknisk Udvalg, var således også med til udvalgsbehandlingen. Han understregede, at: ”Udover, at der er tale om diskrimination af udsatte borgere, så er der også tale om et angreb på en boligform, der altid har været uhyre vigtig for alle grupper i samfundet og især alle de laveste grupper i samfundet. Noget af det fine ved den almene boligsektor er, at den er styret af beboerne eller i hvert fald, at der er et udbredt demokrati.”

Alternativet var også imod aftalen. Det de ikke kunne tilslutte sig var imod udvidelsen af målgruppen for kombineret udlejning til førtidspensionister

Hvis du vil læse mere om de forskellige udlejningsregler, så læs denne artikel fra Skræppebladet 2018

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Elsebeth Frederiksen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Nu har Aarhus Byråd vedtaget nye udlejningsregler
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data