Afd. 12: Male vinduer? – Nej vi køber nogle nye!

Afdeling 12: Thorsbjerg

Angst for muskelhunde får kvinde til at miste sin bus. Nu er der forbud

tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

Afdelingen med de røde murstenshuse midt på Holmstrup Mark vedtog i lighed med naboafdelingerne et forbud mod muskelhunde. Bestyrelsen er igen fuldtallig og afdelingen lægger lokaler til nyt lektiehjælpstilbud. Og så blev vedligeholdelse af bl.a. vinduer diskuteret på afdelingsmødet den 3. september i fælleshuset Stenhytten, hvor 14 beboere + gæster var mødt op.

Roser til genbrugspladsen
Afdelingsbestyrelsens formand Esben Trige bød velkommen, Lene Olm fra naboafdelingen Odinsgård var dirigent.
Esben fortalte i afdelingens beretning bl.a. om driftssamarbejdet på Holmstrup Mark:
”Der er blevet bedre registrering af mandtimer, så der bedre kan afregnes mellem afdelingerne og grundejerforeningen Bifrost. Der har været stor udskiftning af mandskabet på grund af pension og efterløn,” sagde han og fortalte om affald:
”Storskraldsordningen kører gnidningsfrit – dog er der ind imellem beboere som stiller ting ved affaldscontainere, men i store træk går det fint. Genbrugspladsen kører godt med frivillige som gør et voldsomt dejligt arbejde. Det er utrolig flot og deres arbejde med sortering sparer os mange penge.

Beboerne i Thorsbjerg var opslugt af regnskabet, indtil der

Beboerne i Thorsbjerg var opslugt af regnskabet, indtil der blev stillet spørgsmål om vinduerne.

Lektiecafé
Tidligere år har der været forsøg med lektiehjælpsordning, men sidste år fik afdelingen kontakt med Red Barnet Ungdom, som allerede var i gang med et projekt i Bispehaven.
”Ordningen er startet netop i dag, men ramadanen er også lige startet, så der dukkede kun et par stykker op, sagde Esben beklagende og fortalte mere om projektet:
”Lektiehjælperne er drenge og piger i gymnasiet, på universitetet eller i arbejde, og de er ved godt mod. To er fra lokalområdet, ni er inde fra byen.

Lektier for fuld skrue
”Lektiecafeen holder lav profil i september og starter for fuld skrue i oktober, hvor de frivillige regner med at fem til syv unge vil benytte det åbne tilbud, som ikke kræver tilmelding.
Der satses mest på unge i 4. – 7. klasse for det er erfaringsmæssigt den gruppe, som har størst behov,” sagde Esben.
Projektet er en boligsocial indsats, som støttes af Landsbyggefonden. Målet er at få en boligsocial medarbejder på deltid på Holmstrup Mark samt penge til at drive aktiviteter.
”Afdelingerne samarbejder om at ansøge inden fristen udløber 1. november,” fortalte formanden.

Regnskab og vinduer

Esben gennemgik regnskab og budget. Omkring vedligeholdelse nævnte han, at pengene bl.a. går til maling af vinduer.
Dette fik en beboer til at spørge: ”Hvor ofte males der vinduer. Jeg har boet her fem et halvt år uden at få malet vinduer”
Inspektør Robert Sørensen svarede lidt overraskende: ”Vi skifter vinduerne i stedet for at male dem”.
Esben forklarede: ”Mange af vinduerne er rådne, så vi udskifter dem løbende. Vi har tidligere kørt en sag om for dårlig kvalitet og fået delvis medhold. De nye vinduer har træ indvendigt og aluminium udvendigt, så de er stort set vedligeholdelsesfrie – i hvert fald de første år.”

Kun én hund i lejligheden
Aftenes store samtale var hunde. I Thorsbjerg er det tilladt at holde op til én hund og én kat. Men dyrene skal registreres hos varmemesteren. Flere af beboerne var utilfredse med, at der er nogle beboere, som har to hunde.
Formand Esben Trige bemærkede: ”Der skal skriftlige klager til, før vi kan gribe ind.”
Rune Utoft udtalte sig som ansat: ”I Boligforeningen tager vi klager meget alvorligt.”
”I morgen indsendes der en klage over en familie, der har to kamphunde. Det er kun tilladt at have én hund i Thorsbjerg,” sagde varmemester Mogens Rasmussen og tilføjede:
”Vi har faktisk tre familier med to hunde, men vi fik ikke noget at vide, da de flyttede ind”

Kamphunde på marken

Afdelingssekretær Bent Mikkelsen bryder sig ikke om begreberne kamphund eller dræberhund, som ikke er bredt nok.
”I 2008 har der været syv sager med muskelhunde på Holmstrup Mark. Det er os meget magtpåliggende at få en prop i det hul. Der har været mere end én sag også fra denne afdeling,” sagde han.
En kvindelig beboer beretter: ”Jeg er bange for hundene – og kommer faktisk for sent til bussen mange gange derfor. Hundeejerne siger, at jeg bare skal lære møde hundene,” sagde hun og fortsatte
”Når der kommer de der store hunde uden snor, så banker mit hjerte helt oppe i halsen.”
Kvindens nabo har to muskelhunde.

Ny afdelingsbestyrelse (fra venstre): Esben Trige, Linda Adamsen, Kurt Bech Hansen, Ole Langballe, Ulla Jellesen og John Steen Vandsbæk.

Ny afdelingsbestyrelse (fra venstre): Esben Trige, Linda Adamsen, Kurt Bech Hansen, Ole Langballe, Ulla Jellesen og John Steen Vandsbæk.


Afdelingsbestyrelse – helt fresh

Bestyrelsen havde stillet sit mandat til rådighed. Det betyder, at der skulle vælges, som om der ikke er nogen valgt i forvejen. Der skulle altså vælg­es fem til bestyrelsen – tre for to år og to for et år.
Beboerrådgiver Jens Høgh og Inspektør Robert Sørensen var stemmeudvalget, som kunne præsentere følg­ende resultat:
Ulla Jellesen og Ole Langballe begge 22 stemmer, valgt for to år.
Esben Trige 20 stemmer også valgt for to år.
Kurt Bech Hansen og Linda Adamsen begge 18 stemmer og valgt for et år.
John Steen Vandsbæk 10 stemmer valgt som 1. suppleant.

FAS og Skræppebladet
Til bestyrelsen for Fritidsforeningens AktivitetsStøtte valgtes John Steen Vandsbæk. Til Skræppebladets redaktion valgtes Ulrik Ricco Hansen og Linda Adamsen som 1. suppleant, da hun kun ønskede at stille op som suppleant.

Til tops i afdelingen
Inden beboermødet sluttede blev flere emner luftet under punktet Eventuelt. Der kom bl.a. forslag om en dartklub, vasketurnus-ordning på vaskeriet, og så foreslog Kurt Bech Hansen, at der blev indkøbt en vimpel til flagstangen. Han blev i den forbindelse overtalt til at være afdelingens nye flagmand, som beboerne kan kontakte, hvis de vil have flaget til tops ved f.eks. næste fødselsdag.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt